NEG 49 Kyrkjelege skikkar

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Inngangskoner av Harriet Backer (1892) Motivet er frå Stange kyrkje på Hedemarken.

NEG 49 Kyrkjelege skikkar er ei spørjeliste sendt frå Norsk etnologisk gransking i 1955 med tittel Kyrkjeleg folkelivsgransking - Spørjelista om religiøse truer og tilhøve, kyrkjeleg sed og skikk. Utsendar var Kristofer Sydnes ved Kyrkjesogelaget for Bjørgvin bispedømme. Det vart i 1955 sendt ut ei eiga liste med oppfylgingsspørsmål til denne lista, NEG 49t Kyrkjelege skikkar. Svara til tilleggslista er arkivert under NEG 49 Kyrkjelege skikkar. Det vart også sendt ut ei ny liste i 1957 med ytterlegare spørsmål, NEG 67 Skikk og bruk ved gudstjenesten og ved de kirkelige handlinger.

Spørsmåla i denne spørjelista har også sammenheng med NEG 39 Høgtidsmat – familiefestar og NEG 64 Død og begravelse.

Brukt i publikasjonar

  • Hodne, Bjarne: Å leve med døden : folkelige forestillinger om døden og de døde. Utg. 1980. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Nordby, Guro (red.): Høgtider i året og livet : tradisjonar i Telemark. Utg. 2007. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Skjelbred, Ann Helene Bolstad: Søndag : helg i Norge 1870-1970. Utg. 1983. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Skjelbred, Ann Helene Bolstad: Hva slags svar? Spørrelister som metode og materialet som kilde. S. 22-41 i Kunnskapssamtaler. Red. Ann Helene Bolstad Skjelbred og Anne Moestue. Utg. 2006. (By og bygd xxxix). Digital versjonNettbiblioteket.

Sjå også

Eksterne lenker