Landøya (Asker)

Landøya skolesone består av Landøya ungdomsskole og barneskolene Mellom-Nes skole og Nesøya skole. Området omfatter gårdene Nes, Holmen, Nesøya, Brønnøya og Hval.

Holmen kirke ligger i denne sonen.

Litteratur og kilder

  • Skolekretser på Asker kommunes hjemmeside.
  • Informasjon fra Jon Christofersen.