Leksikon:Bøkker

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Bøkker, m., også kalt kipper(smed), håndverker som framstilte tønner og tønneformede kar, det vil si kar satt sammen av buete, ikke rette, staver. Produkt og arbeidsmåte var derfor annerledes enn ved lagging (se dette). Myndighetene forsøkte å holde bøkkere under særlig oppsikt fordi tønner og liknende av hensyn til vareomsetningen burde holde faste mål. H.W.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.