Harald Winge

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Faksimile fra Asker og Bærums Budstikke 26. mai 1999: utsnitt av omtale av Harald Winge ved hans bortgang.

Harald Winge (født 17. april 1940 i Leksvik i Nord-Trøndelag, død 5. mai 1999 i Bærum) var etnolog og historiker. Han var tilknyttet Norsk lokalhistorisk institutt fra 1970. Fra 1986 til han døde var han instituttets bestyrer (direktør).

Slekt og familie

Han var sønn av sokneprest Jacob Hermann Winge (1909–2000) og Signe Johanne Asphaug (1911–1965).

Den 12. juni 1965 ble han gift med Kristin Mathilde Røgeberg (f. 1933), datter av revisor Harald Philip Røgeberg og Astrid Mathilde Jønsberg.

Liv og virke

Winge bodde i Nesseby i Finnmark, der faren var prest, fra han var åtte år til han begynte på Orkdal landsgymnas i 1959. Han avla magistergradseksamen i etnologi ved Universitetet i Oslo i 1969. Magistergradsavhandlingen har tittelen Føringsredskaper i Aker fogderi ca. 1650–1800.

I studietida var Winge forskningsassistent for professor Andreas Holmsen i hans arbeid med garder og skatter på 1500- og 1600-tallet og i arbeidet med trelastfirmaet Mathiesen-Eidsvold Værk i 1700-åra. I 1969 var han vitenskapelig assistent på Det nordiske ødegårdsprosjektet. Hans første engasjement ved Norsk lokalhistorisk institutt var som medredaktør for Norsk historisk leksikon, og senere var han ansatt der som vitenskapelig konsulent og direktør.

Med periodevis permisjon fra instituttet 1975-1980 skrev Winge sammen med Liv Marthinsen Asker og Bærum til 1840, bind 1. Winge skrev om perioden ca. 1500-1840.

Winge var redaksjonssekretær for Historisk Tidsskrift 1966-1969, medredaktør av Heimen 1970-1972 og Dugnad 1979-1980.

Et utvalg av hans artikler om lokalhistorisk metode og lokalhistorie som fenomen ble utgitt i minneskriftet Lokalhistorie - seljelåt og symfoni av Norsk lokalhistorisk institutt, Oslo 2000. Der inngår også en bibliografi over hans samlede produksjon.

Litteratur