Leksikon:Botolvsmesse

Botolvsmesse eller botsok (latin festum Botolphi abbatis), 17. juni. Botolvsmesse var lagtingsdag over hele landet og ble enkelte steder regnet som helligdag helt opp i 1800-årene; nå i håballen skulle alle ha tid til å dra til tings. Primstavtegn: kors, strå, nepe eller abbedstav (abbed Botolf var en engelsk helgen som også ble dyrket i Norden). H.W.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.