Leksikon:Kutter

Ill.: K.R.

Kutter, mye brukt seilfartøy i de nordiske land, særlig til kyst- og bankfiske og som toll- og losfartøy. Kuttere hadde oftest én mast og førte gaffelseil, toppseil og 2–3 forseil (såkalt kutterrigg). Forstevnen var rett og nesten loddrett, hekken i regelen utliggende. Store kuttere kunne ha en liten aktermast med gaffelseil (jamfør seil). H.W.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.