Leksikon:Lån

Lån, f.

I. Nordafjelsk betegnelse på en lang, smal hovedbygning i to etasjer, oftest en forlenget midtkammerbygning (jf. stuetyper). På Sørvestlandet og i Valdres er lån også brukt om en lang bygning, men her helst om løer.

II. Svalgang (Sunnhordland).

III. Stabel, særlig planke- eller tømmerstabel (Telemark).

H.W.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.