Leksikon:Mortensmesse

Se også artikkelen Mortensmesse i lokalhistoriewiki.nos hoveddel.

Mortensmesse, 11. november, var messedag for biskop Martin av Tours, død cirka 400. Mortensmesse var vanlig betalingstermin. Primstavtegn: gås, gris, bispe­stav, beger og annet. Gåsetegnet har ifølge legenden sin opprinnelse i at Martin gjemte seg mellom gjessene da folk ville velge ham til biskop, men han ble oppdaget da gåseflokken begynte å skrike. Begeret skal vise tilbake på at biskopen i gjestebud hos keiseren en gang lot presten sin drikke før keiseren for å markere den geistlige forrangen. Denne dagen ble også kalt bjørnekvelden. Latinsk betegnelse: festum Martini episcopi confessoris. H.W.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.