Leksikon:Postbonde

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Postbonde, fra 1647 bonde (gård) med plikt til straks å føre ankommende post videre til neste postbonde, på 1600- og 1700-tallet som regel bare en gang i uken, etter 1800 oftere. Til gjengjeld var postbonden fritatt for alle militære plikter for egen person og for to sønner eller drenger, dessuten fritatt for friskyssplikt, veiarbeidsplikt, arrestantvakt og for plikten til å gjøre tjeneste som lagrettemann. Ved anordning 4. aug. 1758 fikk postbonden beholde de fleste frihetene, og i tillegg en liten godtgjørelse pr. mil. Denne godtgjørelsen ble forhøyet ved lov 14. juli 1827, og var deretter den samme som for vanlig skyss. Ordningen med postbonde ble opprettholdt fram til slutten av 1850-årene. Jf. postvesen. H.W.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.