Leksikon:Sønnafjelske Norge

Sønnafjelske Norge. En administrativ tvedeling av Norge i det sønnafjelske og nordafjelske er kjent helt fra middelalderen og fram mot slutten av 1700-tallet. I enevoldstiden besto Sønnafjeldske Norge av området sør for Dovre og øst for Langfjella. Sørgrensen mot det nordafjelske var mer uviss. Omkring 1500 er Lindesnes hyppigst nevnt som grenseskjel, senere ble Åna-Sira det vanligste skillet. (P. Hovda: Det nordanfjellske og sunnanfjellske Noreg, HT bd. 33) S.I.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.