Leksikon:Tortur

Tortur (pinlig forhør) kunne i henhold til loven brukes i forræderisaker og også i trolldomssaker etter at dom var avsagt. Tortur ble i praksis anvendt før dom i trolldomssaker og også i andre saker der det var viktig å avdekke medsammensvorne, som i tyverisaker. Strekkbenk var brukt som torturredskap i Norge. Vanlig var det at bøddelen knep den tiltalte med gloende tenger. I en trolldomssak er kjent at «gloende svovel» ble helt på den tiltalte kvinnes bryst, se straff. H.N.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.