Little Norway

Fra lokalhistoriewiki.no
Sideversjon per 16. jul. 2019 kl. 17:15 av PaulVIF (samtale | bidrag)
(diff) ← Eldre sideversjon | Nåværende sideversjon (diff) | Nyere sideversjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
«Little Norway» har flere betydninger.
Little Norway ved Toronto, bak sees baseballstadionet Maple Leaf Stadium fra 1925 og fergen fra Centre Island med flystripen kommer i forkant. I dag er både stadionet og baseanlegget revet og bebygget med leilighetskomplekser, den østlige delen er opparbeidet som Little Norway Park, åpnet i 1986.
Minnesmerke over flyvere fra Little Norway ved Vesle Skaugum i Canada.
Foto: Kåre Anthonsen (1941).

Little Norway (formelt Flyvåpnenes Treningsleir – FTL) var en treningsleir i Canada under andre verdenskrig som ga grunnleggende utdanning til flyvere, navigatører, radiooperatører og flymekanikere for tjenestegjøring i Hærens flyvåpen og Marinens flyvåpen. Den videregående fly- og spesialutdanningen foregikk ved kanadiske eller britiske utdanningssentre.

Vertslandet stilte kort etter krigsutbruddet tre mulige alternative flyplasser eller stasjoner til rådighet for de norske flyvåpener, en mindre sjøstasjon i Vancouver BC, Island Airport på Centre Island ved Toronto og en flyplass på New Foundland. Disse ble vurdert av kommandørkaptein Hjalmar Riiser-Larsen og kaptein Birger Fredrik Motzfeldt og valget falt 30. juni på Island Airport ved Toronto. En viktig grunn for dette var at her kunne det oppretttes en kombinert land- og sjøflystasjon.

De formelle godkjenninger forelå allerede 3. juli og formell kontrakt med Toronto Harbour Commission ble undertegnet 13. september om bruken av Island Airport. Av infrastruktur gjaldt avtalen bare bruken av flystripen, og denne måttes deles med canadiske flyklubber. Det ble derfor bygget brakker, kontorer, messer, verksteder, lagerrom, undervisningsrom på et relativt begrenset område på den andre siden av kanalen. En vanskelighet i planleggingen var at en ikke visste hvor stor og for lenge basen skulle bestå. Det ble derfor bygget med mulighet som senere utvidelser. FTLs hovedkontor lå i fjerde etasje i 341 Church Street inne i byen Toronto.

Allerede 10. november 1940 hadde arbeidene med basen kommet så langt at den kunne ha en høytidelig, offisiell åpning, og den hadde da plass til 300 befal og menige, senere ble den utvidet til 700 mann og med radioskole, gymnastikksal og bibliotek. Riiser-Larsen var sjef for FTL, og ved åpningen ble løytnant Odd Bull utnevnt til leirkommandant. 31. januar 1941 reiste Riiser-Larsen tilbake til Storbritannia, og kaptein Ole Reistad ble utnevnt til major og sjef for FTL.

Rekrutteringen av elever til FTL var både fra nordmenn som bodde i Nord-Amerika, og også andre steder fra hele verden, men mange av disse ble også rekruttert inn i andre allierte lands styrker. Det skulle derfor vise seg at de nordmenn som som fra det okkuperte Norge under krigen skulle bli en svært viktig rekrutteringsbase for FTL.

5. april 1943 ble leiren i Toronto solgt til Royal Canadian Air Force (RCAF), og omdøpt til Lakeside Camp. På grunn av utvidelse av virksomheten ble det i mai 1942 opprettet et nytt treningssenter ved Muskoka Airport, elleve mil nord for Toronto og deler av treningsleiren ble overført dit.

Høsten 1944 ble opplæringa overført til Winkleigh i Devon i England.

I tilknytning til basen lå rekreasjonsområdet Vesle Skaugum, med navn etter kronprinsboligen Skaugum i Asker kommune.

Da baseområdet i Toronto ble lagt ned på 1980-tallet, ble det på de vestlige deler av området bygget et leilighetskompleks, mens resten av den tidligere basen ble gjort om til en 23,6 dekar stor offentlig park som åpnet i 1986. Ved en offentlig seremoni 20. november 1987 fikk denne navnet Little Norway Park, under nærvær av kong Olav V.

Postkort med motiver fra Litte Norway i Toronto

Kilder


Koordinater: 43.6338° N 79.3976° V