Losje (arkitektur)

Losje som en bygningsdel er et avgrenset område med skillevegger fra de øvrige plassene i veggen og med et begrenset antall sitteplasser.

Orgelgalleriet i Røros kirke med orgel fra 2012 (Ryde & Berg Opus 99 med 33 stemmer), kongelosje i midten og losjer for berghauptmannen, bergskriveren og andre beamter på sidene.
Foto: Chris Nyborg (2014).
Losje kan ha flere betydninger

Slike losjer, som for eksempel kongelosjer, kan være vanlige i teatre, operaer og konsertarenaer, samt i større idrettsarenaer som har mange publikumsplasser.

Ordet kommer fra fr.: loge, og har grunnbetydningen «liten hytte, skur, koie», trolig av germansk opprinnelse.

I kirkearkitektur kalles dette også for pulpitur eller kirkestol.

Galleri

Kilder