Leksikon:Bergskriver

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Bergskriver»)
Hopp til navigering Hopp til søk

Bergskriver, vanligvis regnskapsfører og kasserer ved et bergverk. Under bergskriveren sto blant annet hytteskriveren, som førte regnskapet vedrørende smelteverket, og pliktsfogden, som hadde ansvaret for proviant- og materialregnskapet. Bergskriveren (eller berg­amtskriveren) ved bergamtene (se dette, jamfør også bergverksjurisdiksjon) skulle være domstolens sekretær og føre rettsprotokollene. Ifølge instruks av 21. desember 1689 for over- og underbergamtet på Kongsberg (Wessel Berg I s. 200ff.) skulle bergskriveren også føre bergamtets regnskap, og som regnskapsfører svare for stattholderen i Norge og kanselliet og rentekammeret i København. Bergskriveren skulle føre bergamtets protokoller og innberette om hvem som innfridde sin møteplikt i de ukentlige møtene. H.W./S.I.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.