Marte Paulsdatter Eik

Marte Paulsdatter Eik (født ca. 1698/99, død sommeren 1779) var gardkone på Eik i Vardal.

Hun var datter av Paul (Pål) Kristensen, som opprinnelig kom fra KysetToten. Faren var gift to ganger; 1) med Marte Mogensdatter (død 1697) og 2) med Guri Larsdatter Hørstad. Guri ser ut til å ha vært Marte Paulsdatters mor.

Marte vokste opp på Hørstad, der faren er nevnt som bruker i 1706.

Marte gifta seg med den 20 år eldre Knut Pedersen Skjervum (ca. 1679-1755), og de overtok Eik. Dette var en av de største gardene i Vardal. Ekteparet på Eik fikk i hvert fall sju barn, men flere døde tidlig.

  • Lars (1718-1802), gift med Anne Jakobsdatter Hunn, de overtok Eik.
  • Hans (1724-?)
  • Ole (1726-?), gift med Kari Engebrektsdatter Torke, de dreiv Grime i Land.
  • Paul (1728-?), døde tidlig
  • Paul (1729-?), døde tidlig.
  • Amund (1732-?)
  • Paul (1738-1811), gift 1) med Berte Pedersdatter Villåsen og 2) med Berte Klemetsdatter, Paul var tømrer og husmann under Gubberud.

Marte døde sommeren 1779, og ifølge klokkerboka var hun da 83 år, fem måneder og seks dager gammal. Det riktige er sannsynligvis ca. 80.

Kilder og litteratur