Paul Knutsen Gubberudeie

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Paul Knutsen Gubberudeie (født 1738, død 1811) var tømrer og husmann, bosatt i Vardal. Han var gift to ganger.

Han ble født på Eik, en av de største gardene i Vardal. Paul (Pål) var den yngste sønnen til Knut Pedersen (ca. 1679-1755) og Marte Paulsdatter (ca. 1696-1779). Faren var fra Skjervum, mens mora ser ut til å ha vokst opp på Hørstad. Den 4. mai 1738, 4. søndag etter påske, ble han døpt i Vardal kirke, med faddere fra gardene Skjervum, Berg, Tranberg og «Klockerstuen». Flere av fadderne var slektninger, og vi ser av dette at Pauls familie tilhørte det øvre bondesjiktet i bygda. Faren døde i 1755, men Pauls eldstebror (Lars) hadde flere år tidligere overtatt Eik.

Vi veit ikke nøyaktig når Paul gifta seg, men bryllupet med Berte Pedersdatter Villåsen (ca. 1734-88) må ha stått tidlig på 1760-tallet. Fordi kirke- og klokkerbøkene for dette tidsrommet mangler lister over vielser, er dåpen til eldstedattera Marte i 1763 det nærmeste vi kommer ei tidfesting. Bertes navn er ikke nevnt i forbindelse med dåpen, men slektshistorikeren Per Braastad må bygge på andre kilder når han skriver at Berte Pedersdatter Villåsen var gift med Paul Knutsen Eik.

Berte og Paul kalte opp dattera etter farmora Marte på Eik, mens sønnen Knut (født 1765) het opp att etter farfaren Knut. Dattera ble også født på Eik, men seinere ser familien ut til å ha flytta til ei av stuene som tilhørte garden. Berte døde på «Eegs E.» (Eikseie) i 1788, og det er sannsynlig at det dreier seg om plassen Rosenvoll.

Paul ble i hvert fall registrert som bosatt der da han i 1792 gifta seg opp att med Berte Klemetsdatter. De flytta kort tid seinere til en plass under Gubberud, og paret fikk minst to barn: Marte (født 1793) og Johanne (døpt 1795). Da folketellinga for 1801 ble tatt opp, bodde Paul, Berte og Johanne fortsatt i ei av Gubberud-stuene. Marte er ikke registrert i 1801, hun kan allerede ha dødd. Paul ble i 1801 oppført som «Huusmand med jord og tømmermand».

Han ble ca. 73 år gammal. Paul Knutsen Gubberudeie ble gravlagt 12. april 1811.

Kilder og litteratur