Mathias Wildaasen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Mathias Wildaasen (født 29. juli 1827 på Villåsen i Vardal, død 1910) var lærer, redaktør og ordfører på Gjøvik. Han var byens fremste folkevalgte i perioden 1885-88. Alt i 1861 ble Wildaasen valgt til varaordfører, som medlem av bykommunens første formannskap. Fra 1869 til 1871 var han den første redaktøren i Gjøviks Blad (Christians Amtstidende).

Wildaasen var sønn av gardbruker Lars Pedersen (død 1851) og Marie Pedersen. Før og etter konfirmasjonen fikk Wildaasen privatundervisning hos kaptein N. B. A. Hansen. I 1848 ble han dimittert fra Asker seminar og begynte å arbeide som lærer. Først var han privatlærer hos fabrikkeier Ole Mustad i Vardal, men fra 1854 til 1857 vikarierte han som kirkesanger og borgerskolelærer i Drammen. I 1860 tok han over som lærer ved skolen på Gjøvik, en skole som da nærmest framsto som privat. Først i 1862 ble skolen et klart kommunalt ansvar. Han bygde dette året sin egen gård i Storgata 31, og skolen fikk lokaler her. Rundt 1865 sa han opp stillinga si, muligens på grunn av dårlige lønnsvilkår. Folketellinga fra dette året viser at han i stedet prøvde å livberge seg som skysstasjonsholder og gardbruker. Wildaasen eide en periode øvre Torke i Vardal. På slutten av 1800-tallet dreiv han igjen som lærer, muligens både ved O. Mustad & Søns fabrikkskole på Brusveen (1885) og Gjøvik skole. Wildaasen slutta som lærer i 1894.

Han var først gift med Helle Gabrielle Wildaasen (født 1837 i Drammen, død 1866). Som 64-åring, i 1891, gifta han seg opp att med den 21 år yngre kjøpmannsdattera Sofie Gunhilde Gerrard fra Kristiansand (født 1848, død 1909).


Kilder og litteratur