Narum Brænderi

Narum Brænderi var ett av de seks andelsbrenneriene på Toten. Det ble grunnlagt i 1857, på grunn som tilhørte Faut-Narum (nedre) i Kolbu. Brenneriet gikk rundt 1957 inn i det nystarta Toten brenneri, sammen med de andre andelsbrenneriene på totenbygdene. De fleste bygningene ble seinere revet, og tomta overtatt av andre bedrifter. Blant annet har industribedriften Alutech hatt tilhold her sia 1990.

Brenneriet i 1929.
Foto: Hedmarksmuseet

Et destillasjonsapparat fra Narum Brænderi står i Hedmarksmuseets utstilling i Storhamarlåven.

Kilder og litteratur

Denne siden er en spire.
Du kan hjelpe den
til å vokse seg
stor og sterk!
Denne sida er ei spire.
Du kan hjelpe henne
til å vekse seg
stor og sterk!