Nesøytjernet

Nesøytjernet eller Nesøytjern i Asker er det sentrale tjernet på Nesøya, 14 moh. Nesøytjernet sto i sin tid for den største produksjonen av isblokker i Asker. Særlig i perioden 1865–1915 var det livlig aktivitet her, spesielt vinterstid (gjerne januar), mens det foregikk isskjæring for eksport til England og land i Mellom-Europa. I følge en annonse i Asker og Bærums Budstikke i januar 1900 ble det søkt etter 40 hester og 200 menn til isarbeid den vinteren. Her var renner til frakting av isblokkene (som veide opptil 170 kg), isbinger til oppbevaring (treplank/sagflis), ploger til renhold av isen, boliger, hvilebrakker o.a. En plog står fortsatt igjen ved stien mellom Tjernveien og tjernet.

Issaging på Nesøytjernet
Foto: Ander Beer Wilse (1912).
Isblokker klare for transport fra Nesøytjernet.
Foto: Anders Beer Wilse (1912).

Nesøytjern naturreservat

Nesøytjern naturreservat omfatter Nesøytjernet og strandsonen rundt. Det ble opprettet ved kgl. res. 10. mars 1978 og utgjør totalt 501 dekar. Formålet med fredningen er å bevare en variert og egenartet naturtype med innslag av bl.a. edelløvsskog og sumpvegetasjon, og å verne om de naturlige forholdene for et spesielt plante- og dyreliv i området. Det er stort innslag av edelløvtrær som eik, alm, ask og lind, samt barskog.


  Nesøytjernet er basert på en artikkel publisert i Budstikkas AB-leksikon.no og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.

Koordinater: 59.8667137° N 10.5241775° Ø