Niels Nielson (1759–1829)

Niels Nielson (født 12. oktober 1759, død 29. november 1829) var assessor i overhoffretten og sorenskriver i Nedre Romerike.

Nielson ble født i Aker, og var sønn av justisråd og viselagmann i Kristiania, og assessor i overhoffretten Paul Nielson til Øvre Foss, og hustrua Maria Bendike Haagensdatter Nielson. Han ble gift 1786 i Drammen med Karen Lemmich Dorph (1762-1848), som var datter av fut Christian Dorph og hustrua Marthe Holter. Hun var enke etter drammenskjøpmannen Andreas Boyesen, og var svært rik.

Som ung reiste Nielson til England, vel for å utdanne seg som forretningsmann. Etter hvert valgte han imidlertid jussen, og han tok dansk-juridisk eksamen i 1777, og latinsk-juridisk eksamen med laud i 1780. Etter dette var han prokurator i Drammen noen år før han ble auskultant assessor i Overhoffretten i 1780, assessor samme sted i 1783, og fra 1797 assessor i Akershus stiftsoverrett. Han forble assessor fram til han 27. mai 1803 ble utnevnt til sorenskriver i Nedre Romerike. Den stillingen ble han i livet ut.

Da Nielson ble sorenskriver i Nedre Romerike, kjøpte han garden Vestre Bingen ved Glomma sentralt i Sørum. Han var involvert i valget til Riksforsamlinga den 25. februar 1814, der han ble valgt som vararepresentant for kirkeeier Wangensteen til amtsforsamlinga i Akershus. Ved sølvskatten i 1816 var han blant de seks rikeste i Sørum prestegjeld, og ble liknet for 150 spesidaler.

Litteratur