Nordøyan fyrstasjon

Nordøyan fyrstasjon ligger på Surnøya i fiskeværet Nordøyan nord for Folda i Nærøysund kommune. Fyrbygningen er en trebygning med et stort lyktehus som står på et lavt støpejernstårn med steinfundament inn til gavlen. Lyktehuset ble flyttet fra Villa fyrstasjon i 1890. Den store, franske linsen har en sjelden type optikk og er i bruk. Dreiemekanikken er delvis bevart. Fyrbygningens boligdel er modernisert, men har mange originale bygningselementer bevart. Fyrbygningen, uthus og oljetanker på fundamentet etter et tidligere uthus, danner et tun. Naust og landing ligger nord for fyret. Landingsforholdene er gode. Fyrstasjonen ligger i et rikt kulturlandskap med spor etter tidligere beiting.

Nordøyan fyrstasjon
Oppretta: 1890
Funksjon: Kystfyr
Eier: Staten
Fylke: Trøndelag
Kommune: Nærøysund kommune
Vernestatus: Fredet etter lov om kulturminner

Anlegget har fyrhistorisk verdi sett i sammenheng med Villa fyr og miljøskapende verdi i sammenheng med fiskeværet Nordøyan, som er fredet etter lov om kulturminner.

Kilder

Se også

Koordinater: 64.7986945° N 10.5491762° Ø