Nordlia

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Utsikt fra Nordlia. I bakgrunnen Nes på Hedmarken. Midt på bildet skimtes Nordlikjørkja.
Foto: Svein Riste (2006)

Nordlia er et bygdelag og kirkesogn i Østre Toten kommune. Den nordre delen av bygdelaget utgjør Nordli skolekrets. Midt i skolekretsen har det siden 1980-tallet vokst fram et tettsted som også kalles Nordlia. Kirkesognet Nordlia har om lag 1500 innbyggere, mens rundt 600 bor i tettstedet (598 pr. 1. januar 2012).

Bygdelaget Nordlia ligger lengst nord i kommunen, i lia ned mot Mjøsa, og grenser til nabokommunen Gjøvik. I sør er det i dag noe diffuse grenser mellom Nordlia og tettstedet Kapp, men fram til ca. 1900 ble hele mjøslia sør til Heggshuselva regna til Nordlia. Seinere har Kapp tettsted gradvis ekspandert, og mesteparten av den sørlige delen av bygdelaget (den tidligere Bjørnsgård skolekrets) regnes nå til Kapp. I 1896 ble gardene Østby og Ås overført fra Østre Toten til Vardal kommune, og samtidig fra Nordli skolekrets til Vindingstad.

Nordlia tettsted

Tettstedet Nordlia ligger omtrent midt i det gamle bygdelaget, og rundt 7 km sørøst for Gjøvik sentrum. Tettstedet består hovedsakelig av tre byggefelt som ble bygd ut i perioden 1980-2000. De tre felta heter Kallrustadskauen, Asgardsfeltet og Mekket/Nordlijordet. Et fjerde byggefelt, Askjumlia, er nå (2013) nesten ferdig utbygd. I tettstedet ligger Nordli skole, som den nordre delen av det opphavelige Nordlia søker til. Den nåværende skolebygningen er fra 1980, men kretsen ble oppretta alt i 1862. Nordli barnehage holder til i en av de gamle skolebygningene, mens Nordlia grendehus bruker den andre bygningen som grendehus. I utkanten av tettstedet ligger også Nordlia kirke, innvia i 1901. Den er sognekirke for hele det historiske bygdelaget Nordlia. Ved grensa til Gjøvik ligger boligområdet Steinsjå.

Stedsnavnet

Stedsnavnet Nordlia er trulig gitt fra bygdesenteret Hoff. Sett herfra er Nordlia den delen av mjøshellinga som ligger mot nord, mens naboområdet Østlia ligger mot øst. Tidligere ble Nordlia og Østlia samla kalt Lia. En person fra Nordlia kalles en nordli(i)ng. Nordlingene bor i Nordlia, sjøl om preposisjonen brukes av en del innflyttere. Eldre folk kan fortsatte si i Nordli'n (dativ).

Fra jordbruk til forstadsliv

Fra Haugkrysset. Nordlia ligger midt mellom tettstedene Kapp, Lena, Gjøvik og Raufoss - og nært skisenteret Karidalen.
Foto: Trond Nygård (2011)

Det er i dag få arbeidsplasser og sørvisfunksjoner i Nordlia, og størstedelen av befolkningen arbeider på Gjøvik. Postkontoret og -stedet 2859 Nordre Toten ble lagt ned i 1989[1], mens butikken (som holdt til i samme hus) opphørte to år seinere. Dette sveitserstilhuset ble brent ned av brannvesenet i 2007, som ledd i en brannøvelse.[2]I 2008 ble Nordre Toten imidlertid gjeninnført som postadresse (postnummer 2820), uten at det fysiske posthuset gjenoppsto.

I Nordlia ligger det flere større garder, og vilkåra for jordbruksproduksjon er etter norsk målestokk gode, om ikke fullt på høyde med det gamle sentralområdet på Toten (Hoff). Fram til 1960-åra sysselsatte jordbruket størstedelen av befolkningen i Nordlia, men nærheten til Gjøvik og den allmenne rasjonaliseringa av næringa har redusert gardenes betydning som arbeidsplasser kraftig.

Se også

Kilder og litteratur