Noreverkene

Fra lokalhistoriewiki.no
Sideversjon per 6. jul. 2023 kl. 19:20 av Stigrp (samtale | bidrag) (det gamle bildet viser kun Nore I, endrer bildeteksten deretter)
(diff) ← Eldre sideversjon | Nåværende sideversjon (diff) | Nyere sideversjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Kraftverket Nore I i Rødberg i Nore og Uvdal kommune
Foto: Stig Rune Pedersen (2018)
Kraftverket Nore II ved Gvammen i Nore og Uvdal kommune
Foto: Stig Rune Pedersen (2018)
Nore I.
Foto: Nasjonalbiblioteket (1949).

Noreverkene er en fellesbetegnelse på fire Statkraft-eide kraftverk i Nore og Uvdal kommune, med opphav i Statens oppkjøp av Norefallene i Numedalslågen i 1907. Dette var det første store statlige oppkjøpet av fallrettigheter med tanke på vannkraftproduksjon. Det første Noreverket, Nore I, var ved oppstarten i 1928 landets største kraftverk. Numedalsbanen (åpnet i 1927), ble i hovedsak anlagt med tanke på kraftverksutbyggingen i Nore.

Bakgrunn

Noreverkene omfatter i dag fire kraftverk; to store og to små: Nore I (1928, senere utvidet), 206 MW, Nore II (1946), 63 MW, Pålsbu kraftverk (2007), 6 MW og Rødberg kraftverk (2009), 3 MW. Verkene utnytter vann fra vassdrag som ligger i Nore og Uvdal kommune, Hol kommune, Eidfjord kommune og Ullensvang kommune, med et nedbørsfelt på ca. 2200 km².

Reguleringsområdet til Noreverkene omfatter blant annet de store magasinene Pålsbudammen, Tunhovddammen og Rødbergdammen. Dagens konsesjon for regulering av Numedalslågen ble i 2001 gitt til Numedals-Laugens Brukseierforening, som eies av alle kraftselskapene i Numedalslågen, med Statkraft som største aktør.

Nore I

Nore I ble anlagt som følge av Statens oppkjøp av Norefallene i 1907 etter et stortingsvedtak. Hensikten var å levere kraft til befolkningen, ikke industrien. Kraftverket utnytter en fallhøyde på 363 m fra inntaket i Tunhovddammen (del av Numedalslågen), ned til tettstedet Rødberg i Nore og Uvdal kommune, hvor den store nyklassisistiske kraftstasjonsbygningen ligger.

Kraftverket har i dag åtte doble peltonturbiner på horisontal aksel, og en installert effekt på 206 MW. De fire første aggregatene ble satt i drift i 1928 (der de to første turbinene ble levert av tyske J.M. Voith, de to neste turbinene av Kværner, og generatorene av tyske AEG). Hele anlegget var ferdig utbygget i 1955. Vannet ledes i dag ned til kraftstasjonsbygningen via kanaler i fjell, men opprinnelig ble dette gjort via en utvendig rørgate (som er bevart av industrihistoriske årsaker). Den karakteristiske kraftstasjonsbygningen er tegnet av arkitektene Carl Buch og Lorentz Harboe Ree og er fredet som et av kulturminnene i norsk kraftproduksjon.

Nore II

Nore II ble åpnet i 1946, og ligger ved Gvammen i Nore og Uvdal kommune, sør for Rødberg. Kraftverket utnytter vannet som allerede er brukt i Nore I, samt vannet i Uvdalselva, som blir samlet i magasinet Rødbergdammen, med et fall på ca. 100 meter. Nore II har installert to francis-aggregater med til sammen en effekt på 63 MW

Pålsbu kraftverk

Pålsbu kraftverk ligger mellom magasinene Pålsbudammen og Tunhovddammen, og utnytter fallet mellom dem på mellom 5 og 10 meter. Vannet som benyttes i produksjonen ble tidligere ikke nyttiggjort. Dette er et lite kraftverk med en installert effekt på ca 6 MW, og ble åpnet i 2007. Kraftverket har én kaplanturbin. Kraftverksbygningen er tegnet av arkitektkontoret Manthey Kula.

Rødberg kraftverk

Rødberg kraftverk er det minste av de fire Noreverkene (installert effekt ca. 3 MW), og utnytter det vannet som likevel må slippes ut fra Rødbergdammen på grunn av krav til minstevannføring i Numedalslågen. Det er derfor plassert nedenfor Nore I og Rødbergdammen, og går dermed utenom Nore II. Kraftverket ble åpnet i 2009.

Galleri

Kilder