Olav Aartun

Olav Aartun (fødd 12. juli 1888 i Sauda, død 27. januar 1977) var lærar.

Olav Aartun.
Foto: Norske skolefolk (1952)

Han var son av oppsynsmann og bonde Karl Brynjulfsen Aartun og Marta. Olav Aartun tok eksamen ved Holmestrand lærerskole i 1912. Seinare tok han kurs i song, sløyd, teikning og hagebruk.

Aarun var lærar i Skjold 1912-15 og i hjembygda Sauda 1915-19. Frå 1919 var han tilsett ved Engelsvoll skule i Klepp kommune. Som tillitsmann for lærarane her vart han arrestert under lærarstriden i 1942 og heldt i Grini fangeleir frå 30. april til 14. desember 1942.

Olav Aartun var gift med Louise f. Nordbø (1895-1978), dotter av handelsmann Laurits Nordbø og Louise f. Torsen. Dei fekk tre soner og fire døtrer. Sonane Leiv Brynjulv og Sigurd ga ut boka Motstandskampen i skolene 1940–1942 i 2003, kor dei bygde ein del på kjelder frå faren.

Kjelder og litteratur