Ole Jystad

Ole Jystad (født 15. oktober 1837 i Børsa i Skaun, død 5. mai 1911 i Trondheim) ble lærer, indremisjonær og en ihuga totalavholdsmann med mange verv i lokallaget han også var med på å stifte 26. januar 1878.

Ole Olsen Jystad.
Foto: Fra boka Trondhjems fylke av D.N.T. 25 aars beretning (1905)
Waisenhuset Trondheim. Her var Jystad lærer i sine siste yrkesaktive år.
Foto: «Jensens» (Wikipedia) 2007)

Yrkeskarriere

Ole var sønn av Ole Angrimsen (1812-?) og hustru Elen Olsdatter (1812-?) som driftet selveiet gård i Børsa. Folketellingen i 1865 viser at Ole hadde en tvillingbror, Johan. Begge brødrene var ugifte, og mens Johan hjalp «Faderen med Gaardsbruget» var Ole «skolelærer». Det finner vi må stemme bra med at han i 1856 ble tatt opp ved Klæbu seminar og ble uteksaminert fra det i 1858.

I 1858 ble han ansatt som lærer i Meldal – og noe seinere vet vi at han ble lærer i heimbygda Børsa, uten at kildene angir når, og ved hvilken skole han tiltrådte.

Fra nyåret 1870 ble han ansatt som lærer ved Trondheim folkeskole, og i 1880 ble han førstelærer (overlærer) ved Bakkestranden skole fram til den ble nedlagt. Deretter ble han rektor på Waisenhusets skole, som må ha vært før 1900, etter som folketellinga for det året forteller at han da var «overlærer ved Waisenhusets skole».

Familiekarriere

I henhold til folketellinga fra Trondheim i 1875 var han da gift med Johanna Røhme fra Orkdal (1844-?), og ekteparet bodde i Kongsgaardsgade 2 med to barn; datteren Elise som var født på Bakklandet i 1873 og sønnen Johannes, født i Trondheim domssogn 30. januar 1875, som i 1900 var kommet til Terråk i Bindal kommune i Nordland der han var sorenskriverens edsvorne fullmektig.

Fra tellinga i 1900 får vi også vite at familien bodde i Gartnergata 2, og var forøket med tre barn; Martin (1879-?), som var kontorist hos en grosserer, Olga (1882-?) som på det tidspunktet var kontordame ved en smedforretning og gymnasiasten Einar (1884). Datteren Elise finner vi ikke.

Sønnen Johannes som viser seg å være født 30. januar 1875 var i henhold til folketellingen fra 1910 blitt overrettssakfører og bodde sammen med sin kone Hjørdis (1883-1927), han døde i 1960, og ble begravet sammen med sin kone på Lademoen. Olga, som enda bodde heime – som nå var i Rosenborggata 9, var nå blitt bokholderske, mens Einar var cand. jur. og arbeidet som assistent i tollvesenet. I tillegg kan det se ut som de har fått en ny bror; Olav (1877) som var cand. pharm.

Avholdskarriere

Ole Olsen Jystad var i sitt 41. år da ideen om etableringen av et totalavholdslag kom på trappene i Trondheim. Da dr. Oscar Nissen var i Trondheim og talte på et agitasjonsmøte for avholdssaken i Sommerveitens bedehus onsdag 16. januar 1878, var lærer Jystad en av de som var med på å fylle salen til trengsel. Dette møtet fortsatte den påfølgende mandag, og da Nissen ba om tilslutning til å stifte en totalavholdsforening i byen, var det én i forsamlingen som ville støtte det med sin signatur. Men doktoren averterte likevel i byens aviser om det tilstundende møtet onsdag 23. januar. Her ble så Ole Jystad en av de 74 som meldte seg inn.

Det formelle stiftelsesmøtet ble så avertert til lørdag 26. januar 1878, også det på før nevnte bedehus hvor totalafholdsforeningens første bestyrelse ble valgt. Lærer Jystad ble da det nordenfjelskes første totalavholdsforeningssekretær. Denne posisjonen hadde han til og med 1882, ja i det siste året var han også foreningens nestformann. I 1883 var han styremedlem og i 1884 første varamann til styret. I 1885 ble han igjen nestformann.

Da det ble tid for en overbygning for Totalavholdsforeningene på Møre og i Trøndelag, ble Trondhjems fylke av D. N. T. etablert i 1881, var han også der med, i og med at i den første tida fungerte styret i Trondhjems og Omegns Totalafholdsforening som interimsstyre for fylkesorganisasjonen.

Fra 1886 finner vi ham som formann i fylkesorganisasjonen fram til i 1890, og i 1891 til 1893 var han fylkets nestformann, samtidig som han var formann i Trondheims-laget fra 1892 til 1898.

Det har ikke lyktes å finne flere opptegnelser om hans mange verv i totalavholdsbevegelsen – ut over at han i 1900 var 1. varamann til styret i fylket, og at han satt som styremedlem der i de to påfølgende år – altså til han var 66 år gammel.

Politikerkarriere

Kildene oppgir at Jystad var medlem av bystyret i 13 år, hvorav fire i formannskapet. Dertil var han valgmann ved flere valg. Det sies intet om hans partipolitiske tilhørighet, - men vi tipper neppe aldeles feil, om vi foreslår Venstre.

Misjon

Jystad var en mann med utpregede kirkelige og religiøse interesser og deltok med stor iver i arbeidet for den ytre og indre misjon. Denne livsanskuelsen har da også satt sine tydelige spor i hans jubileumsberetning: Trondhjems Totalafholdsforening 23. januar 1878 – 23. januar 1903

Kilder