Oslo domkirke sokn

Oslo domkirke sokn var Den norske kirkes menighet i Oslo domkirke, og dekka i hovedsak området Oslo sentrum. Soknet ble i september 2013 slått sammen med Gamle Aker, Trefoldighet, Lovisenberg og deler av Markus til Sentrum og St. Hanshaugen sokn. Dette ble 1, januar 2020 delt i domkirkens sokn og St. Hanshaugen sokn som består av Gamle Aker kirke og Lovisenberg kirke.

Domkirkemenigheten (i 1911 Vår Frelsers menighet).

Fra 1. januar 2020 består domkirkens sokn av Oslo domkirke og Trefoldighetskirken.

Fram til 2000-åra det hovedsokn i Oslo domkirke prestegjeld.

Litteratur og kilder