Prester i Kvernes prestegjeld

Liste over prester i Kvernes prestegjeld, nåværende Averøy kommune. Kvernes prestegjeld hadde i 1589 fire kirker og to prester. Kvernes sogn, Kornstad sogn og Bremsnes sogn hadde prest sammen, og Grip hadde en residerende kapellan.

Peder Jonsen Den første sognepresten vi kjenner i Kvernes prestegjeld er Peder Jonsen, som virket fra 1531 til 1543.

Oluf Lauritsen Sogneprest Oluf Lauritsen hadde sitt virke i Kvernes fra 1546 og i et ukjent antall år framover.

Laurits Nilsen Arctander Laurits Nilsen Arctander var prest i Kvernes i årene 1554-1570. Han gikk videre til å bli sogneprest i Stjørdal i 1570 til sin død i 1596.

Jørgen Olsen Jørgen Olsen var sogneprest fra 1570.

Hans Clausen Hjort Prest i Kvernes 1601. Hadde vært prest i Spydeberg, Akershus tidligere.

Anders Eriksen Kvernes Anders Eriksen (Kvernes) var sogneprest i Kvernes fra 1607-1661. Til å hjelpe seg på Grip hadde Anders i årene 1622-1654 prest (r.kap) Peder Pedersen Stadel og i 1660-1663 (p.kap) Jakob Olsen Kvernes. I Kvernes stavkirke finnes en minnetavle over sogneprest Anders Eriksen med familie.

Jakob Olsen Kvernes Jakob Olsen ble sogneprest i Kvernes i 1663, etter sin svigerfar Anders Eriksen. Dette etter å ha virket som p.kap. på Grip i perioden 1660 - 1663. Det ser ut til han før dette også var kapellan helt siden 1643. Han var sogneprest i Kvernes fram til 1675 og hadde hjelp av kappelan Søren Hansen Hagerup i årene 1669-1675.

Søren Hansen Hagerup Søren Hansen Hagerup (f. 1642?) var sogneprest i Kvernes prestegjeld fra 1675 og frem til han døde 1681. På Grip hadde han hjelp av si bror r.kap. Hans Hansen Hagerup i årene 1676-1681. Da han døde tok hans bror over som sogneprest.

Hans Hansen Hagerup Hans Hansen Hagerup, f. 1644, var sogneprest i Kvernes prestegjeld fra 1681 til 1697. Far til Eiler Hansen Hagerup. Døde på Kvernes 3. april 1697.

Amund Barhow Amund Barhow (f. 1665) var sogneprest i Kvernes i årene 1697 til 1728. Før dette var han kappelan i Akershus. Barhow førte i manntallet 1701 inn 117 mannskap for Meeg tinglag i Kvernes sogn.

I årene 1709 til 1715 hadde han hjelp av p.kap. Eiler Hansen Hagerup som også senere ble hans svigersønn. Sammen med Eiler var Amund Barhow en del av av sammenslutningen av pietistiske prester i Møre og Romsdal, “Syvstjernen”, som startet arbeidet for "en bedre opplysning" i Kvernes fra 1714 ved at de delte ut bibler, andaktsbøker og salmebøker gratis til de fattige.

Eiler Hansen Hagerup Eiler Hansen Hagerup var født 25. oktober 1685 i Kvernes. I årene 1709 til 1715 var han p.kap. til Grip, under sin senere svigerfar Amund Barhow. Giftet seg med Anna Cathrina Barhow den 24.10.1715.

Selv om han gjerne vil fortsette sitt arbeid i Norge blir han i 1715, uten å ha ønsket det, utnevnt til sogneprest i Kalundborg, Danmark. Eiler ble biskop i Trondheim i 1731. I 1732 foretok han en visitasreise til sitt gamle prestegjeld Kvernes. Dette skriver han om i visitasprotokollen. Det sies at han mot sin vilje ble biskop i Trondheim. Eiler døde 15.04.1743 i Trondheim, 57 år gammel.

Hans Grøn Døpt 13. Desember 1690. Hans Grøn var prest i årene 1740 til 1750 (noen kilder sier 1730 - 1756). Han samlet et stort fond som skulle brukes til lønn til skolemestrene to ganger årlig. Kjent for sitt byggende arbeid for almueskolen. Hans Grøn døde i 1756.

Jens Lemvig Nielsen Bull Født på gården Fosnes i Beitstad den 25. juli 1727. Den 16. mai 1755 ble han res.kapellan i Grip under Kvernes. I 1757 giftet han seg med Anna Johanne Grøn (f. 1731), datter av tidligere sogneprest i Kvernes Hans Grøn.

Etter søknad til kongen den 8. juli 1766, fikk han den 11. oktober s.å. kallsbrev som sogneprest i Grip og res. kapellan i Kvernes prestegjeld. Jens Lemvig Bull ble sogneprest i Kvernes den 8. juli 1774, og fikk av biskop Bang det skussmål at han var "en vel studeret Mand, hurtig og flittig Arbeider, elsket og yndet Lærer, vel bekjendt og bevandret i alle Embedets Dale". Han ble provst i Nordmøre provsti den 20. mars 1776.

Kjøpte flere smågårder og ble en betydelig godseier, deriblant gården Ingeborgvika på Averøy i 1797. Han døde i Kvernes den 31. juli 1799 etter lang sykelighet, i noen år særlig av "Fodsyge".

Hans Grøn Bull Hans Grøn Bull var prest i Kvernes prestegjeld på Averøya fra 1781 til 1818, fra 1818 sokneprest på Tingvoll og prost kort tid etter. Han ble født 28. februar 1758 på Nordlandet i Kristiansund av foreldra Anna Johanna Grøn og Jens Lemvig Bull. Han døde 26. januar 1833 på Tingvoll. Han var regnet som en meget lærd mann og var en ivrig forsker og samler.

Anders Daae (f. 1802, d. 1866)

Peter Christian Tyrholm Holtermann Født på Skjærdingstadhaugen 1802, død i Trondheim 1887. Teologisk embetseksamen 1827, og ble samme år sokneprest til Kvernes. Dette året ble prestegjeldet noe mindre, da Kristiansund prestegjeld ble utskilt. Ble prost på Nordmøre 1831, og var stortingsrepresentant for Romsdals amt 1842. Han ble i 1846 res.kap. i Vår Frue kirke i Trondheim, og var fra 1855 til han gikk av med pensjon i 1869 sokneprest til Oppdal.

Kilder

  • Dahl, Svein Tore: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700. S.T. Dahl, 2000
  • Manntallet 1701, Nordmøre fogderi, Romsdal fogderi
  • Bull, Jens: Den trønderske slekt Bull : utgitt på grunnlag av N.R. Bulls stamtavle av 1886. Cammermeyers bogh., 1938
  • https://nbl.snl.no/Eiler_Hagerup_-_1