Nidaros bispedømme

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Biskop i Trondheim»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Nidarosdomen i høstsol.
Foto: Morten Dreier (2005).

Nidaros bispedømme, fra 1152/1153 til reformasjonen: Nidaros erkebispedømme, er et bispedømme i Den norske kirke som i dag (1983– ) omfatter Trøndelag fylke. Bispesetet er Nidarosdomen i Trondheim.

Nidaros er et av Norges fem opprinnelige bispedømmer. Det ble formelt grunnlagt av Olav Kyrre mellom 1070 og 1080, men allerede rundt 1015 omtales en «biskop i Trondheimen». I 1152/1153 ble det elevert til erkebispedømme, en status det hadde inntil reformasjonen. Dette betydde at Norge var en egen kirkeprovins, og ikke lenger underlagt Lund erkebispedømme. Frem til 1804 dekket Nidaros Nord-Norge, og så sent som i 1983 ble Nordmøre og Romsdal overført til det nye Møre bispedømme.

Nåværende biskop er Tor Singsaas. I tillegg har Helga Haugland Byfuglien, som er Bispemøtets preses, tilhold i bispedømmet med bispemyndighet innenfor Nidaros domprosti.

Overhyrder

Å gi en helt korrekt og nøyaktig oversikt over overhyrder i de tidligste tider er ikke mulig, da kildene ikke gir et komplett bilde.

Lydbiskoper i Trondheimen

Lydbiskopene var knyttet til kongens hird og hoff,og ikke til et fast bispesete, men regnes som forløpere for biskopene av Nidaros. Senere hadde erkebiskopen i alt 10 lydbiskoper. Fire innen landets grenser og seks på Vesterhavets øyer som bestod av Skålholt og Holar på Island, Færøyene og Garder på Grønland, Orknøyene med Hjaltland, samt Man i Irskehavet med Suderøyene.

År Lydbiskop Kommentar
1015- Sigurd Fulgte Olav den hellige på hans omvendelsesreiser i landet. Døpte Dale-Gudbrand i 1022.
? Grimkjell Hirdbiskop og en slags kansler i Olav den helliges hoff. Høyt aktet. Var delaktig i forfatningen av den første kristenretten og helliggjøringen av Olav etter hans død.
1028 -1030 Sigurd II Valgt av kong Knut til hoffbisp hos Haakon Jarl da Olav ble fordrevet fra landet. Dansk av fødsel. Var med ved slaget på Stiklestad og holdt en tordentale for å oppildne bøndene mot Olav. Ble senere forhatt og måtte forlate landet.
? Asgaut Søstersønn av biskop Grimkjell.
? Jon Biskop i Trondheimen.
? Rudolf Biskop i Trondheimen.
? Ragnar Biskop i Trondheimen.
? Ketil Biskop i Trondheimen.
? Asgaut II Biskop i Trondheimen.
? Sigurd III Biskop i Trondheimen.
? Tjodolf Biskop i Trondheimen.
1070- Sigurd IV OSB Biskop i Trondheimen.

Biskoper i Nidaros

År Biskop Kommentar
1080 Adalbrikt Første biskop i Nidaros, innsatt av Olav Kyrre
-1139 Simon Biskop av Nidaros. Ga opplæring til den da unge Øystein Erlendsson. (Se under)
1140 Ivar Kalvsson Skrauthanske Biskop av Nidaros.
1140-1151 Reidar Første erkebiskop i Norge, utnevnt til erkebiskop i Roma i 1151, døde på hjemveien.

Erkebiskoper

År Erkebiskop Kommentar
11531157 Jon Birgersson Mottok palliet (det biskopelige verdighetstegn) av den engelske kardinal Breakspeare. Var tilstede ved riksmøtet i 1153 i Nidarosdomen hvor hyllingsdiktet Geisli ble fremført i nærvær av tre konger. Han døde imidlertid etter bare fire år i 1157.
1158/591188 Øystein Erlendsson Norsk stormannssønn. Valgt som erkebiskop av kong Inge. Regnet som helgen etter sin død. Påbegynte byggingen av Kristkirken i Nidaros og grunnla Helgeseter og Konghelle augustinerklostre. Bygde Mariastuken ved Kristkirken i 1188. Mulig Viktoriner. En stor organisator, kirkeleder og politiker.
11881205 Eirik Ivarsson Viktoriner, utdannet ved St. Victor-Augustinerkloster i Paris hvilket han forærte en fyrstelig pengegave. I strid med kongemakten allerede fra starten. Var i eksil i Lund fra 1191. Kom ikke tilbake før etter Kong Sverres død i 1204. Da hadde kongen konfiskert all kirkelig eiendom.
12061214 Tore Gudmundsson Tidligere Korsbror ved Domkapitlet i Oslo. Viktoriner.
12151224 Guttorm Bror av Hallvard Skygna som ble drept i Nidaros i 1200 som en leder for birkebeinerne. Deltok ved et stort Lateralkonsil i Roma i 1215. Sendte i 1220 en del av Roma-skatten fra Norge til forvaring i St. Victor klosteret i Paris. Støttet i 1222-23 åpent Håkon Håkonssons kongedømme.
12251226 Peter av Husastad Av lendmannsætt. Korsbror og brevbærer til kurien. Døde etter kort tid.
12271230 Tore den trøndske Fikk ved en rikssynode i Nidaros i 1229 Øystein Erlendsson kanonisert.
12311252 Sigurd Eindrideson Gjorde en stor jobb med fortsettelsen av arbeidet med kirken. Påbegynte i 1248 vestfronten ved domkirken. Innførte en nasjonal festdag til heder for relikviene ved domkirken som ble kalt relikvienes fest. Festdag 13. oktober.
12531254 Sørle Sellius. Skjenket Domkapitlet som gave bispetienden fra Korskirken, Klemenskirken og St. Mikaelskirken (Stein kirke på Byneset) for opprettelse av et felles bordhold for korsbrødrene ved Domkapitlets (kannikenes) kommunhus på Kalvskinnet.
12551263 Einar Smjorbak Sønn av lagmann Gunnar Grjonbak. Kronet Magnus Haakonsson til konge i Bergen i 1261
12631264 Birger Døde etter ett år.
1265 Håkon Var først biskop i Oslo. Valgt i 1265 men fikk sitt pallium først i 1267. Døde samme år. Fins et diplom fra 16/8-1267 to dager før han døde der han gir St. Andreas kirken ved Haug i Verdal til Domkapitlets bordhold. Klok mann og nær venn av kongen.
12671282 Jon Raude
12871309 Jørund Norges siste jarl.
13111331 Eiliv Korte Mottok palliet i 1310 av pave Klemens og ble vigslet året etter. Deltok i det store kirkemøtet i Vienne i 1312. Opplevde at Kristkirken (Nidarosdomen) som nærmest var fullendt i sin største prakt brant i påskeuka i 1328. Startet innsamling for å gjenoppbygge kirken. Kalte kirken Norges krone og stolthet.
13331346 Pål Bårdsson
13461349 Arne Einarsson Vade Døde i svartedauden sammen med alle i domkapitlet så nær som Lodin som alene måtte velge ny erkebisp.
13501372 Olaf Var tidligere abbed i Hamar.
13731381 Thrond
13831386 Nicolaus Rusare Nicolaus (Niels) Jacobsson Finkenow døde i 1386 uten å ha holdt messe.
13871402 Vinald Henriksson Stod i spissen for partiet som utkåret Margrethe til rikets dronning.
14021428 Eskill El. Askell fra Gudbrandsdalen.
14281450 Aslak Bolt
14501458 Marcellus Innsatt av kong Kristian I som ønsket en vennlig innstilt biskop.
14521458 Henrik Kalteisen Innsatt av paven som ønsket innflytelse i den norske kirken. Ble sittende sammen med foregående til de begge måtte forlate landet grunnet misnøye.
14581474 Olaf Throndsson
14751510 Gaute Ivarsson
15131522 Erik Valkendorf
15231537 Olav Engelbrektsson Motsatte seg at kong Kristian III skulle velges til Norges konge.

Lutherske evangeliske superintendenter og biskoper

År Superintendent/biskop Kommentar
15461548 Torbjørn Bratt
15491578 Hans Gaas
15781595 Hans Mogenssøn
15961617 Isak Grønbech
16181622 Anders Arrebo
16221642 Peder Schjelderup
16431672 Erik Bredal
1672 Arnoldus de Finne
16731678 Erik Pontoppidan d.e.
16781688 Christopher Hanssen Schletter
16891731 Peder Krog
17311747 Eiler Hagerup
17431748 Ludvig Harboe
17481758 Frederik Nannestad
17581773 Johan Ernst Gunnerus
17731789 Marcus Fredrik Bang
17881803 Johan Christian Schønheyder
18041842 Peder Olivarius Bugge
18431848 Hans Riddervold
18491860 Hans Jørgen Darre
18611883 Andreas Grimelund
18841892 Nils Jacob Laache
18921904 Johannes Nilssøn Skaar
19051909 Vilhelm Andreas Wexelsen
19091923 Peter Wilhelm Kreydahl Bøckmann
19231928 Jens Gran Gleditsch
19281945 Johan Nicolai Støren
19451960 Arne Fjellbu
19601979 Tord Godal
19791990 Kristen Kyrre Bremer
19912008 Finn Wagle
2008 Tor Singsaas

Preses

Siden 2011 har preses i det norske bispekollegiet hatt fast sete i Nidaros, med bispemyndighet i Nidaros domprosti.

År Preses Kommentar
2011 Helga Haugland Byfuglien

Litteratur

 • Biskoper i Trøndelag
 • Nidaros erkebispestol og bispesete 1153-1953 . - 6 bind (1955-1987)
  • Del 1, bind 1: Erkebispestolens historie / redigert av Arne Fjellbu og Bernt C. Lange (1955)
  • Del 1, bind 2: Lysaker, Trygve. Reformasjon og enevelde 1537-1804 (1987)
  • Del 1, bind 3: Lysaker, Trygve. Fra embetskirke til folkekirke 1804-1953 (1987)
  • Del 2, bind 1-2: Fischer, Gerhard. Kirkebygget i middelalderen (1965)
  • Del 3, bind 3: Lysaker, Trygve. Fra katedral til sognekirke 1537-1869 (1973)
 • Ecclesia Nidrosiensis 1153-1537 : søkelys på Nidaroskirkens og Nidarosprovinsens historie / redigert av Steinar Imsen (Tapir, 2003)