Ringelien (Østre Toten)


Ringelien er et småbruk i Nordlia i Østre Toten. Eiendommen består (2010) av ca. 26 mål dyrka mark, som sia 1970-tallet har vært leid bort til Øver-Kallrustad. Det gamle våningshuset ble revet rundt 1989 og erstatta av en villa. Uthuset ble tatt ned før. Der står det nå en garasje. Tre boligtomter er delt fra, alle ved Askjumgutua. En stor del av eiendommen (bnr. 11) ble fradelt i 1928, men er seinere kjøpt inntil igjen.

Ringelien
Ringelien 2013.jpg
De nye husa i Ringelien
Sted: Nordlia
Fylke: Oppland
Kommune: Østre Toten
Gnr.: 136
Bnr: 4 og 11
Adresse: Askjumgutua 110

Eiendomshistorie

Ringelien ble i 1906 fradelt Stubberud, da en sønn på garden (Anton Andreassen) fikk denne parsellen. Han begynte å bygge opp stedet alt på 1890-tallet. To andre brødre fikk på samme tid hver sin parsell av Stubberud, nemlig Ringstad og Slettum.

Anton Andreassen døde rundt 1912, og Olaf J. Breilistranden kjøpte da Ringelien. Kort tid etter døde han også, og Hans Petter Hamborg hadde eiendommen et par år før Maurits Ringelien (1876-1961) fikk skjøte i 1918. Maurits, som opphavelig hadde Ringstad, var en yngre bror av Anton Andreassen. Maurits, som hadde vært i Amerika en periode, var gift med Inga Olafsen (1890-1987). Barnebarnet deres, Ruth Tørhaug f. Ringelien (1947-2014), og mannen Armann Tørhaug (f. 1956) overtok i 1988.

Stedsnavnet

Uttale og preposisjon: i /ring`lin/ (stivna dativ). Ringelien kan være et oppkallingsnavn. Familien som bygde opp bruket, kom fra Skjærdalen i grensetraktene mellom Vestre Toten og Søndre Land. I det området er det et annet Ringelien. Et eldre, og kjent sted med samme navn, er garden og grenda Ringelia på vestsida av Randsfjorden.

Kilder og litteratur