Roar Hauglid

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Faksimile fra Aftenposten 4. oktober 1958: Utsnitt av intervju med Hauglid ifm. hans tiltredelse som riksantikvar.

Roar Hauglid (født 16. desember 1910 i Kristiania, død 18. november 2001) var kunsthistoriker, landets fjerde riksantikvar, med tilnavnet «kulturens forsvarsminister».

Familie

Roar Hauglid var sønn av lærer Kristian Hauglid (1864-1927) og Hedvig Hansen (1871-1946), og ble gift i 1940 med Goro Marie Bøhler (1914-2007). Han var bror av glasskunstneren Borgar Hauglid (1901-82).

Liv og virke

Hauglid tok examen artium på Oslo katedralskole i 1929. Etter kunsthistoriske studier ved Universitet i Oslo, et par års volontørtjeneste ved Norsk Folkemuseum og studiereiser i Europa, tok han i 1937 magistergraden i kunsthistorie med avhandlingen Setesdalens stavkirkeportaler. En studie i portalornamentikkens historie.

Han ble tilknyttet Riksantikvarens stab allerede i 1936. I 1939 ble han utnevnt til antikvar, og i 1946 til førsteantikvar samme sted. I 1950 tok han doktorgraden på avhandlingen Akantus. Mestrene i norsk treskurd, i tre store bind.

Etter Arne Nygård-Nilssens plutselige bortgang ble Hauglid riksantikvar i 1958, en stilling han hadde til 1977.

Blant Hauglids resultater som riksantikvar kan nevnes bevaringen av Akershus-borgens forterreng, reguleringen i Gamlebyen i Oslo, der en bro gjennom viktige middelalderruiner ble forhindret, bevaringen av Botsfengselet og Krigsskolens gamle bygning i Oslo, og han bidro til bevaringen av Bryggen i Bergen. Blant nederlagene var rivingen av trehusbebyggelsen på Enerhaugen i Oslo, og Empirekvartalet, det første Rikshospitalet.

Rivingen av funkisrestauranten SkansenKontraskjæret i Oslo i 1970 (tegnet av Lars Backer, oppført 1927), ble imidlertid gjort med riksantikvarens velsignelse, begrunnet i nærheten til Akershus festning. Dette var en omstridt og omdiskutert avgjørelse, både i samtid og ettertid.

Ettermæle

Roar Hauglid er gravlagt på Nordstrand kirkegård i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)

I en nekrolog i Aftenposten 5. desember 2001 skrev etterfølgeren Stephan Tschudi-Madsen blant annet om Hauglid:

Den siste kulturminneverner som var utdannet før krigen, og som egentlig tilhørte førkrigsgenerasjonen, riksanikvar dr. philos. Roar Hauglid, er den 18.11. gått bort, knapt 91 år gammel. … Utallige er de kirker og eiere av fredede hus som fikk gode råd og møtte hans vennlighet og milde form. Slik var han også som sjef for embetet. Med humor siterte han ofte Norsk Folkemuseums grunnlegger Hans Aall: ‘Finn for enhver pris ikke på noe nytt!’. Slikt skapte jo stabile arbeidsforhold – men det må jo føyes til at han som hensynsfull sjef også viste sine medarbeidere ubegrenset tillit og støtte i hva de foretok seg. Gjennom hele hans livsverk løp forskningen hånd i hånd med det utadrettede virke. Det siste bidraget kom noen uker før han døde. … Det sto ofte strid om den fredelige mannen. Hans lune og urbane væremåte kunne stå i kontrast til den iblant aggressive bevarer og forsker. Men begge deler var sider av en kulturform som hørte til hans generasjon.

Roar Hauglid er gravlagt på Nordstrand kirkegård i Oslo.

Han var ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden.

Kilder og referanser