Arne Nygård-Nilssen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Arne Nygård-Nilssen ca. 1950. Han peker på et foto av Borgund stavkirke.
Foto: Ukjent/Oslo Museum

Arne Nygård-Nilssen (født 5. april 1899 i Bergen, død 26. juli 1958) var kunsthistoriker. I 1946 etterfulgte han Harry Fett som riksantikvar.

Familie

Arne Nygård-Nilssen var sønn av lærer Nicolai Nilssen (1861-1936) og modist Olivia Hedvig Cathrine Halvorsen (1854-1923), og ble gift i 1928 med billedhugger Maja (eg. Thea Marie) Refsum (1897-1986). Han var nevø (halvsøsters sønn) av industrileder og skipsreder Peter Gabriel Halvorsen (1835–1902) og (søstersønn) av bibliotekar, pressemann og leksikonredaktør Jens Braage Halvorsen (1845–1900). Han var svigerfar til kunsthistoriker og museumsmann Carsten Hopstock (1924-2014), gift med hans datter, kunstneren Kirsti Hopstock (født 1935).

Liv og virke

Nygård-Nilssen vokste opp i Bergen. Etter examen artium ved Bergen katedralskole i 1917 tok han tysk bifag ved universitetet i Kristiania i 1921.

I 1922 begynte han som volontør ved Riksantikvarens kontor, der Harry Fett var riksantikvar. Han arbeidet blant annet med norske kirker, og med inventarisering av altertavler, malerier og portretter, avdekking av kalkmalerier, konservering og restaurering.

I 1927 tok Nygård-Nilssen magistergraden på arbeidet Skulpturen i 19. og 20. aarhundrede, etterfulgt av en rik vitenskapelig produksjon. I 1927 ble han amanuensis hos Riksantikvaren, og i 1936 antikvar. 1929-46 var han dessuten sekretær i Fortidsminneforeningen.

I 1945 tok Nygård-Nilssen doktorgraden på tobindsverket Norsk Jernskulptur, om norske ovner, som fortsatt er et standardverk innen fagfeltet. I 1946 etterfulgte han Harry Fett som riksantikvar, en stilling han hadde til sin død i 1958. Blant de aktuelle sakene i hans embetstid var bevaring og restaurering av, og undersøkelser rundt, Håkonshallen og Bryggen i Bergen, Akershus slott og festning og Basarene i Oslo, bispegårdene i Trondheim og Hamar, Utstein kloster, Borgund stavkirke og kulturmiljøet på Røros.

Enkelte bosteder

Ved folketellingen for Bergen i 1900 er han oppført, som kun Arne Nilssen, sammen med foreldrene og tre søstre i Nye Sandviksveien 60. Ved folketellingen for Bergen i 1910 er han og familien registret på adressen Bakkegaten 2, og fortsatt er han oppført som kun Arne Nilssen, slik at navneskiftet til Nygård-Nilssen må ha blitt foretatt senere. I adresseboken for Oslo for 1933 er han oppført, som Arne Nygård-Nilsen, på adressen Ullernveien 27, den gang i Aker herred.

Ettermæle

Arne Nygård-Nilssen er gravlagt sammen med sin kone, billedhuggeren Maja Refsum, på Ullern kirkegård i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)

I en nekrolog over Arne Nygård-Nilssen i Aftenposten 28. juli 1958 skrev Sigurd Grieg blant annet:

Nygård-Nilssen stilte store krav både til seg selv og sine medarbeidere, både i det rent faglige og det kvalitative. Alt han tok sin hånd i var preget av hans enestående nøyaktighet og grundighet. Han kjente det samtidige europeiske materiale like godt som det norske. Denne bredde og grundighet preget alt hva han har skrevet, og i særlig grad hans hovedverk, et monumentale arbeide over norske ovner, Norsk Jernskulptur, som han sendte ut i 1944 etter mange års forarbeide, og som skaffet sin forfatter den filosofiske doktorgrad. … Bak en reservert fremtreden og et kan hende litt ironisk vesen, skjulte han et varmt hjerte og et trofast sinn. Kom man bak denne fasade kunne man ikke unngå å merke at han var en god venn.

Arne Nygård-Nilssen er gravlagt sammen med sin kone på Ullern kirkegård i Oslo.

Kilder og referanser

Eksterne lenker