Romsdalshorn stasjon

Romsdalshorn stasjon var en av seks stasjonsbygninger på Raumabanen. Den lå på Romsdalshorn, en bygd under fjellet med samme navn, i Romsdalen. Stasjonen ble bygget samtidig med jernbanestrekningen, i 19231924. Stasjonen er tegnet av Norges Statsbaners arkitektkontor. De var tegnet i en nyklassisistisk stil, men inspirert av den mer nybarokk-nasjonalromantisk stil fra stasjonbygningene på Dovrebanen.

Romsdalshorn stasjon i sine nye omgivelser nær foten av Trollveggen. Fjellet som stiger opp i bakgrunnen på bildet er Romsdalshorn.
Foto: Chris Nyborg (2013)

Romsdalshorn stasjon ble i 2005 flyttet til Horgheim, hvor de ble restaurert. Bygningen står like ved den store rasteplassen under Trollveggen, og like ved jernbanelinjen, men er ikke oppsatt som jernbanestasjon. Grunnen til flyttingen var den nye traséen til Europavei 136 gjennom Romsdalen, den ble bestemt å gå rett gjennom stasjonsområdet.

Romsdalshorn stasjon representerer et viktig kulturminne for samferdsel i Møre og Romsdal.

Litteratur