Russlands ambassade

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Ambassadebygningen i Drammensveien 74.
Foto: Kjetil Ree (2009).

Russlands ambassade ligger i Drammensveien 74 på Skillebekk i Oslo, på hjørnet med Leiv Eirikssons gate. Selve krysset fikk 8. mars 2022 navnet Ukrainas plass.

Diplomatisk representasjon

Russland opprettet diplomatiske forbindelser med Norge umiddelbart etter unionsoppløsningen I 1905. Anatolij de Krupenskij ble i 1905 Det russiske keiserdømmets første minister (ambassadør) til Norge.

I 1924 ble Aleksandra Mikhajlovna Kollontaj de facto ambassadør for Sovjetunionen til Norge. Med dette ble Kollontaj verdens første kvinnelige ambassadør. På denne tiden hadde legasjonen kontorer i Uranienborgveien 2.

I 1945 opphørte Tyskland å eksistere som stat, og Sovjetunionen overtok dagens lokaler etter Tyskland.

Eiendommen

Den tidligere hovedbygningen på Søholm, idag ambassadørresidensen.

Ambassadebygningen ble oppført i 1926 for Den tyske legasjon, arkitekt Oscar Hoff, på den tidligere villaeiendommen Søholm. Her hadde oberst og hoffadjutant Fredrik Peter Leganger Næser (1816–1901) i 1867 fått oppført en representativ murvilla ved Frognerkilen, arkitekt Wilhelm von Hanno.

Generalkonsul Oluf Kiær eide Søholm fra 1884 og solgte denne i 1923 til den tyske stat, som tre år senere oppførte kansellibygningen ved Drammensveien. Entreprenør for byggingen var Carl Michalsen. Søholms hovedbygning ble deretter om- og påbygget rundt 1930.

Under krigen ble bygningen disponert av Reichskommissariat og brukt av sjefen for Reichsarbeitsdienst Höherer Reichsarbeitsführer.

Umiddelbart etter krigen ble de tyske legasjonsbygningene tilbudt Sovjetunionen, som hadde ambassade her til 1991, og deretter har den vært Russlands ambassade. Søholms tidligere hovedbygning er nå russisk ambassadørbolig.

Eiendommen med de to bygningene og hagen er fra 20. september 1989 vernet etter Plan- og bygningsloven.

Kilder


Koordinater: 59.91245924° N 10.70465116° Ø