Ruter AS er et selskap som driver og koordinerer kollektivtransporten i Stor-Oslo, primært i Oslo og Akershus, men også i Røyken og Hurum i Buskerud. Selskapet ble oppretta i 2008 ved at Oslo Sporveier og Stor-Oslo Lokaltrafikk ble fusjonert. Oslo kommune eier 60 % av selskapet, mens Akershus fylke eier de resterende 40 %.

Skilt på Tøyen t-banestajon med Ruters logo lengst til venstre.
Foto: Stig Rune Pedersen (2015).

Ruter er ansvarlig for rutetilbud, prissetting og billettsystemer, mens transporttjenestene med trikk, T-bane, buss og båt leveres av forskjellige operatører. NSBs ruter innafor Ruters område bruker samme takstsystem, men drives i sin helhet av NSB.

Litteratur