Sameia Fotoarkiv

Fra lokalhistoriewiki.no
Sideversjon per 3. jan. 2020 kl. 09:02 av Cnyborg (samtale | bidrag) (Teksterstatting – «[[Kategori:Nedre Eiker kommune» til «Kategori:Drammen kommune [[Kategori:Nedre Eiker»)
(diff) ← Eldre sideversjon | Nåværende sideversjon (diff) | Nyere sideversjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk

Sameia Fotoarkiv er en frivillig organisasjon som arbeider med innsamling og registrering av historisk dokumentasjon fra Øvre Eiker. Foreningen ble stiftet 4. mai 2001, og siden opprettelsen av Eiker Arkiv i 2003, har Sameia for en stor del stått for den frivillige dugnadsinnsatsen i arkivet. Foreningen har (i 2010) bare fire medlemmer, som samtidig utgjør styret, men langt flere deltar i det frivillige arbeidet. Sameias vedtekter fastslår målet om at materiale som samles inn skal gjøres tilgjengelig for flest mulig, og foreningen følger prinsippet om at alt som legges ut på internett skal være «digitale almenninger» og gratis for alle. Sameia bruker Eiker Arkivs nettsted [1].

Opprinnelsen til Sameia Fotoarkiv er Bjørn Kristoffersens private samlingen av historiske bilder fra «Vestfossen». I forbindelse med Eiker Historielags Registreringsprosjekt 2000-2002 ble imidlertid også andre samlinger av fotografier og andre former for lokalhistorisk dokumentasjon inkludert i samlingen, samtidig som det ble stiftet en formell organisasjon. Navnet «Sameia» spiller på at alle som bidrar med materiale til samlingen har en felles bruksrett til dette, innenfor de rammene som settes av lovverket.

Sameia-arkivene består i 2010 av følgende samlinger:

 • Sameia Fotoarkiv: Denne samlingen består av ca.8000 bilder og utgjør hoveddelen av Eiker Arkivs samling av gamle bilder fra Øvre Eiker. Samlingen er bygd opp gjennom innlån av private bilder som er digitalisert. Digitaliseringsarbeidet følger prinsippene i «Nasjonal fotostandard». Rundt 1000 bilder er lagt ut og registrert i Eiker Arkivs lokalhistoriebase. De uregistrerte bildene er tilgjengelig på en publikums-PC i Eiker Arkivs lokaler ved Øvre Eiker bibliotek.
 • Sameia Samtidsdokumentasjon: Dette omfatter digitale foto og video som er tatt for å dokumentere landskap, bygninger, begivenheter o.s.v. i samtida. Dette er tilgjengelig på en publikums-PC i Eiker Arkivs lokaler ved Øvre Eiker bibliotek, men foreløpig er det ikke lagt ut noen oversikt over dette materiale på internett, selv om en hel del av bildene er brukt som illustrasjoner på Eiker Arkivs nettsider.
 • Sameia Film-og Videoarkiv: Denne samlingen består av Øvre Eiker kommunes smalfilmopptak fra 50-tallet, som oppbevares av Eiker Arkiv, samt smalfilm og video som er lånt inn fra private og digitalisert. En katalog over Sameia Film-og Videoarkiv ligger på internett, og herfra vil det bli lagt lenker til materiale som legges på nettet. Foreløpig er filmene tilgjengelig på en publikums-PC og/eller DVD i Eiker Arkivs lokaler ved Øvre Eiker bibliotek. En del av filmene selges på DVD.
 • Sameia Intervjuarkiv: Hoveddelen av denne samlingen består av intervjuer som ble tatt opp på 1980 med støtte fra kulturkontoret i Øvre Eiker, dels i forbindelse med Arne Thorkildsens boplassregistrering og dels som et ledd i å samle inn materiale til ny bygdebok. Samlingen er seinere supplert både med nyere opptak og med eldre lydopptak som er innlevert til Eiker Arkiv. En katalog over Sameia Intervjuarkiv ligger på internett, og herfra vil det bli lagt lenker til materiale som legges på nettet. Originalmaterialet oppbevares av Eiker Arkiv. Arbeidet med digitalisering av opptakene pågår, og det som er digitalisert er tilgjengelig på en publikums-PC i Eiker Arkivs lokaler ved Øvre Eiker bibliotek. En del av filmene selges på DVD.
 • Sameia Musikkarkiv: Denne samlingen består av digitaliserte lydopptak fra plater, lydbånd og kassetter. En del av originalmaterialet oppbevares av Eiker Arkiv, men det meste er i privat eie. En katalog over Sameia Musikkarkiv ligger på internett, og herfra vil det bli lagt lenker til materiale som legges på nettet. Foreløpig er lydopptakene tilgjengelig på en publikums-PC i Eiker Arkivs lokaler ved Øvre Eiker bibliotek.
 • Sameia Notearkiv: Kjernen i denne samlingen er Ragnar Hakaviks nedtegning av komposisjoner av lokale spillemenn, som foreløpig er uregistrert. Denne samlingen er supplert med annet innsamlet notemateriale som består av komposisjoner og arrangementer av lokale musikere. En katalog over Sameia Notearkivligger på internett, og herfra vil det bli lagt lenker til materiale som legges på nettet.
 • Sameia Dokumentsamling: Dette er en samling av enkeltsstående dokumenter som er innlevert til Eiker Arkiv, men som det ikke har vært naturlig å registrere som et privatarkiv. Det omfatter både originalmateriale, kopier og avskrifter. Foreløpig er det ikke laget noen katalog over dette materialet.
 • Sameia Avisregister: Dette registeret bygger på Olav Homlebekks register over artiller om Eiker i Drammens Tidende i perioden 1900-1960, men det er utvidet med en del årganger før 1900. På sikt vil regiosteret også omfatte artikler i andre aviser. Registeret er digitalisert og ligger på internett på Eiker Digitale Bibliotek, og det er lagt lenker til artikler som er digitalisert og lagt på nettet.
 • Sameia Klipparkiv: Dette er en samling av digitaliserte avisutklipp, basert delvis på innlån av private utklippssamlinger og dels på utklippsmappene ved Øvre Eiker Bibliotek. Foreløpig er bare en liten del av dette materialet lagt ut på internett på Eiker Digitale Bibliotek. Flere digitale artikler er tilgjengelig på en publikums-PC i Eiker Arkivs lokaler ved Øvre Eiker bibliotek, men dette er ikke katalogisert eller systematisert.
 • Sameia Annonsearkiv: Dette er en samling av annonser fra lokale bedrifter og organisasjoner. Samlingen er foreløpig ikke katalogisert, men materialet er tilgjengelig på en publikums-PC i Eiker Arkivs lokaler ved Øvre Eiker bibliotek.
 • Sameia Logoarkiv: Dette er en samling av logoer, emblemer og liknende fra lokale bedrifter og organisasjoner. Samlingen er foreløpig ikke katalogisert, men materialet er tilgjengelig på en publikums-PC i Eiker Arkivs lokaler ved Øvre Eiker bibliotek.
 • Sameia Kunstregister: Dette er et register over kunstverk med tilknytning til Øvre Eiker, enten ved at kunstneren har tilknytning til bygda eller ved at motivene er hentet fra Eiker. Dette arbeidet er i startfasen, og foreløpig er ingenting katalogisert eller tilgjengelig for publikum.
 • Sameia Kartregister: Dette er et register over gamle kart fra Øvre Eiker. Det er foreløpig ikke laget noen katalog over dette, men materialet er tilgjengelig på en publikums-PC i Eiker Arkivs lokaler ved Øvre Eiker bibliotek.
 • Sameia Gjenstandsregister: Dette er et register over kulturhistoriske gjenstander med tilknytning til Eiker. Foreløpig består det hovedsaklig av gjenstander som har vært innlånt og vist ved sommerutstillingene på Vestfos Bruget, men tanken er at det på sikt skal omfatte alle typer gjenstander, både ved museer og i privat eie. Det er foreløpig ikke laget noen katalog over dette materialet, men det er tilgjengelig på en publikums-PC i Eiker Arkivs lokaler ved Øvre Eiker bibliotek.
 • Eiker Kulturminneregister: Dette bygger på Sameia Kulturminneregister, som var et register over faste kulturminner på Øvre Eiker. I forbindelse med Kulturminneåret 2009 ble registerert utvidet til å omfatte også Nedre Eiker og omdøpt til Eiker Kulturminneregister. Arbeidet med registeret er fortsatt i startfasen, men en del er tilgjengelig på internett på Eiker Kulturminneregister
 • Eiker Stedsnavnregister: Arbeidet med et stedsnavnregister for Eiker ble påbegynt i 2001 som et ledd i Registreringsprosjektet, og arbeidet med dette pågår stadig. En foreløpig og svært ufullstendig versjon er tilgjengelig på internett på Eiker Stedsnavnregister
 • Eiker Bibliografi: Arbeidet med en bibliografi over lokalhistorisk litteratur fra Eiker ble gjennomført i 2003 som et ledd i Registreringsprosjektet. Det arbeides med å legge ut en oppdatert versjon på lokalhistoriewikien, men foreløpig henvises det til den gamle vesrjonen av Eiker Bibliografi.


Eiker Leksikons logo.jpeg Sameia Fotoarkiv inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!