Skagerrak

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Skagerrak betegner havområdet mellom Jylland i Danmark, deler av kysten utenfor Vest-Agder og Telemark samt hele Aust-Agder og de nordlige delene av den svenske Västkusten.

Grenser

I vest er grensen mellom Nordsjøen og Skagerrak fastsatt som den rette linjen mellom Lindesnes og Hanstholm. Videre regnes linjen fra Grenen ved Skagen til Marstrand som grense mellom Skagerrak og Kattegat.

I nord, mot norsk farvann, kalles området Indre Skagerrak. Dette havstykket grenser til Ytre Oslofjord langs en linje fra Langesund i vest mot svenskegrensen i øst.

Største dyp

På sitt dypeste, i den såkalte Norskerenna, er havdypet i Skagerrak 725 meter.

Skagerrak som seilled

Norsk side av Skagerrak var en viktig ferdselsrute for seilskip på veien mellom Nordsjøen og Østersjøen. Skjærgården gav gode muligheter for å søke nødhavn når det blåste opp og for å proviantere og for handel. Langs kysten vokste det frem en rekke uthavner som betjente skipsfarten, bl.a med losing.

Fra 1540 var Flekkerøy, dvs den naturlige havnen mellom øya, Ytre Flekkerøy, og fastlandet, Indre Flekkerøy, den viktigste av disse. Området fikk sine første befestninger i 1555. I perioder med ufred ute i Europa, var det også viktig at det fantes orlogsskip i området som kunne gi en viss beskyttelse mot sjørøvere og kapere. At mannskapene dessuten hadde behov for en fritørn under landligge, vitner f.eks et navn som Kroodden om.

Den norske skjærgårdsflåten hadde sin første hovedbase ved Christiansø festning i Flekkerøy havn.

Kilder