Marstrand

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Marstrands festning. Fra Nordiska taflor, 1873.

Marstrand var i middelalderen en av de største norske byene. Den lå i Båhuslen, som i 1658 ble overdratt til Sverige, og er i dag en typisk svensk vestkystby.

Byen skal ha blitt grunnlagt av Håkon IV Håkonsson (konge 12171263). De eldste funnene på stedet er noe senere, fra omkring 1280-åra da et fransiskanerkloster ble grunnlagt der. Ruinene av dette er bevart, og er den mest synlige rest av byens norske periode. Rådhuset ble også bygget før den svenske overtagelsen; det er fra 1644, altså helt mot slutten av norsketiden. Byens framvekst knyttes til sildefisket på 1200-tallet. Den ligger der Kattegat og Skagerrak møtes, og var en god base for sildefiskerne både på 1200-tallet og under en ny, rik fiskeperiode på 1500-tallet.

En viktig begivenhet fant sted i Marstrand i juli 1449, da det norske riksrådet valgte Christian I til norsk konge der, og samtidig presset kongen til å underskrive den første norske håndfestningen.

Carlsten festning, som troner over byen, ble reist etter at området tilfalt Sverige i 1658. Den har blitt erobret både av stattholder Ulrik Fredrik Gyldenløve og Peter Wessel Tordenskjold, men ble begge ganger tilbakelevert. Byen fikk en nokså rask nedgang etter at området ble svensk, fordi Göteborg (grunnlagt 1621) ble regionens viktigste by.

Kilder