Skallum (Bærum gnr 16)

Skallum er en matrikkelgårdStabekk i Bærum kommunemed gårdnummer 16, og regnes som en av Stabekkgårdene. Opprinnelig navn var Skjelme Stabekk. Gårdsnavnet er tolket som skalm eller skolm, en tvedelt frøbelg.

Skallum
Skallum.jpg
Våningshuset på Skallum, opprinnelig fra 1600-tallet
Rydda: Middelalderen
Sted: Stabekk
Fylke: Viken
Kommune: Bærum
Gnr.: 16
Type: Matrikkelgård
Adresse: Gamle Ringeriksvei 12
Postnummer: 1368 Stabekk

Historie

Gården lå i middelalderen under Hovedøya kloster og ble krongods etter reformasjonen. Matrikkelen fra 1661 forteller at «gården brukes til sæter og avføres halvparten». Den ble kjøpt av Anna Felber Krefting i 1670-årene, og i 1685 solgt til Anne Kristoffersdatter. Den skiftet så eiere en rekke ganger før den i 1850 ble kjøpt av Jens Ring. Deretter kom advokat Nicolai Andersen Eger som kjøpte gården i 1889. Gården er fortsatt i denne slektens eie. I 1826 matrikulert med 45 dekar innmark, 1 hest, 2 storfe og 2 sauer.

Hovedbygningen er fra 1600-tallet, med en påbygd etasje og fasade i sveitserstil fra 1880 og et tilbygg fra 1960-årene. De andre bygningene er fra slutten av 1800-tallet, med unntak av stabburet fra tidlig 1900-tall.

Andre verdenskrig

 
Bunker på Skallum, som Lie, Rogstad og Riisnæs disponerte.
Foto: Bærum bibliotek (1945).
 
Fra venstre: Sverre Riisnæs, Jonas Lie og Henrik Rogstad utenfor hovedbygniingen på Skallum.
Foto: Hans K. Aamodt/Bærum bibliotek (1945).

Gården ble under andre verdenskrig rekvirert av NS-myndighetene, og disponert av Egil Reichborn-Kjennerud. han fikk ordre om å bygge gården opp som et militært støttepunkt med en kaserne til 60 mann.

I maidagene 1945 forskanset en gruppe frontkjempere og statspolitifolk seg på Skallum. En stor mengde sprengstoff var plassert ut, og man fryktet at de ville sprenge seg i luften. De fleste forlot gården, men Jonas Lie, Henrik Rogstad og Sverre Riisnæs ble igjen. De bestemte seg for å begå selvmord. Den 11. mai ble Lie og Rogstad funnet døde, mens Riisnæs overga seg til Milorg.

Senere

Egerdammen, en oppdemning av Stabekk- eller Skallumbekken, ble brukt til vanning i tørre somre og til skøytebane vinterstid. En lysløype ble anlagt på eiendommen i 1960-årene.

I dag drives Galleri Skallum på gården.

Litteratur

Koordinater: 59.91098689226316° N 10.592090081445308° Ø