Smeby (Østre Toten)

Smeby er en matrikkelgard (gnr. 76) i Østre Toten kommune, om lag fem kilometer øst for tettstedet Lena og fire kilometer nord for Skreia. Garden er delt i to hovedbruk, østre og vestre Smeby. Smeby ligger på sørsida av Totenvegen, ved ei strekke bedre kjent som «Smebyflåa».

Smeby
Kart Østre Toten 1819 utsnitt Smeby.jpg
Kartutsnitt fra 1819 som viser området rundt Smeby og Kvem.
Alt. navn: Smedby
Først nevnt: 1477
Sted: Balke sokn
Fylke: Innlandet
Kommune: Østre Toten
Gnr.: 76
Postnummer: 2850

Garden Smeby er nevnt første gang i skriftlige kilder i 1477, som Smedhaby. Norske Gaardnavne oppgir det norrøne navnet på Smeby som Smiðabýr; avledet av ordet smed. Det finnes et bevart skinnbrev fra 1647 angående Smeby i arkivet på Mjøsmuseet (samlingsnummer TM-2386)

Stedet har gitt navn til Smebygutua. Ved Smeby-gardene lå også Smeby holdeplassSkreiabanen.


Bruk

 • Vestre Smeby (bnr. 1)
 • Enge (bnr. 2)
 • Østre Smeby (bnr. 3)
 • Åserud (bnr. 4)
 • Jernbanen (bnr. 5 og 6)
 • Tollefsrudgjerdingen (bnr. 7)
 • Skaugsrud (bnr. 8)
 • Hagebakkmyra (bnr. 9)
 • Kjellbakken (bnr. 10)
 • Olstad (bnr. 11)
 • Tollefsrud (bnr. 12)
 • Smebystuen (bnr. 21)
 • Smebyødegården (bnr. 22)

Kilder og litteratur

Se også