St. Sunniva skole

St. Sunniva skole er en katolsk, privat barne- og ungdomsskole i Akersveien 4 på Hammersborg i Oslo. Den ble grunnlagt i 1865 av St. Josephssøstrene, og eies nå av Oslo katolske bispedømme. Skolen har både katolske og ikke-katolske elever fra en rekke nasjonaliteter. Skolen har ca. 540 elever (2013).

Skolebygningene i Akersveien 4
Foto: Chris Nyborg (2013)
Skolegården og det indre av bygningene ca. 1936.
Foto: Anders Beer Wilse

Den første skolebygningen var en sveitservilla i tre, som ble oppført 1841 for skipskaptein Rasch. Eiendommen blir derfor kalt Rascheløkka. Skolen startet opp under navnet Den franske skole, fordi søstrene som drev den var fra Frankrike. I 1868 ble en ny bygning oppført, som også rommet St. Josephs institutt. Arkikten bak denne var Hans Kaas. Noen år senere fikk skolen navnet St. Sunniva skole, etter helgenen Sunniva av Selja. St. Olav menighetsskole holdt også til i samme bygningen. I 1923 ble menighetsskolen innlemma i St. Sunniva skole, og byggingen av en større murbygning ble satt i gang med Harald Sund som arkitekt. Skolen var dengang en internatskole, med soverom for elevene i den nye murbygningen. Det kom også nye klasserom der. En loftskvist ble bygget på i 1970-åra med rom for ordenssøstre. Trevillaen er i bruk som Aktivitetsskolen, og har tidligere vært brukt som barnehage. Med innføringen av Skolefritidsordningen var det ikke lenger plass til å drive barnehage på eiendommen, så den ble nedlagt.

I perioden 1962 til 1969 holdt også den franske barnehagen og grunnskolen Lycée Français René Cassin til i St. Sunniva skoles lokaler.

De fleste lærerne ved skolen er ikke tilknyttet ordenen, men det er fortsatt noen St. Josephssøstre som jobber der.

St. Josephs kirke i Akersveien 6 var fra oppføringen i 1939 skolens og instituttet kapell, med 200 sitteplasser. Deltagelse på katolske messer er obligatorisk for elevene, også for ikke-katolske kristne og ikke-kristne. I 2007 ble kapellet oppgradert til kirke, og brukes ved siden av skolegudstjenester også som avlastningskirke for St. Olav domkirke.

Ved inntak på skolen prioriteres barn som er døpt katolsk inntil 50% av plassene på et trinn er fylt. Katolske barn som har søsken på skolen eller foreldre som er ansatt ved skolen eller i bispedømmet prioriteres ekstra høyt. Deretter følger inntak av andre barn, med prioritering for de som har søsken på skolen eller er barn av ansatte. Skolen har muslimske og jødiske og ikke-religiøse elever, på tross av at det er obligatorisk deltagelse i kristne gudstjenester og andakter. Grunnen til dette ser ut til å være primært gode resultater på nasjonale prøver, godt miljø mellom elevene, vektlegging av disiplin i skolehverdagen som en del foreldre savner ved andre skoler og et grunnleggende sammenfall i verdisyn[1]. Skolen har skåret høyt på nasjonale prøver, selv når man ikke har brukt fritaksretten for elever med annet morsmål enn norsk[2].

Referanser

  1. Jf. Brekken, Thor Benjamin: Dette er superskolen som kan forsvinne, Nettavisen 2009-11-12, hentet 2013-02-05 og Muslim i kristen skole på nrk.no, hentet 2013-02-05
  2. Rapport om nasjonale prøver ved St. Sunniva skole (pdf), hentet 2013-02-05)

Kilder

Koordinater: 59.918566° N 10.745189° Ø