Oslo katolske bispedømme

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
St. Olav domkirke er bispedømmets katedral
Foto: Chris Nyborg (2013)
Bispegården i Akersveien 5 i Oslo.
Foto: Chris Nyborg (2013)

Oslo katolske bispedømme er Den katolske kirkes jurisdiksjon i det sørlige Norge. Bispedømmet dekker områdene sør for Dovre. I nord grenser bispedømmet til Trondheim katolske stift.

Oslo katolske bispedømme er sett fra katolsk synsvinkel en gjenopprettelse av og videreføring av det gamle katolske Oslo bispedømme, som eksisterte fra tidlig middelalder og frem til reformasjonen. Fra Den norske kirkes synspunkt er det imidlertid det reformerte (lutherske) bispedømmet Oslo som er den direkte videreføringen av det tidligere katolske bispedømmet.

Bispedømmets katedral er St. Olav domkirke i Oslo.

Historie

Den første katolske enhet i Norge etter reformasjonen var St. Olav menighet i Oslo, som ble opprettet i 1843. Den lå under det apostoliske vikariat Sverige. Den 7. august ble Norge et misjonsområde, og 17. august 1869 et apostolisk prefektur. Det ble så oppgradert til apostolisk vikariat 11. april 1892. Vatikanet bestemte i 1931 at vikariatet skulle splittes i tre. Slik ble det apostoliske vikariat Norge til det apostoliske vikariat Oslo 10. april 1931. I samme forbindelse ble Midt- og Nord-Norge utskilt som egne enheter, som etterhvert skulle bli Trondheim katolske stift og Tromsø katolske stift.

Den 29. juni 1953 ble Oslo oppgradert til bispedømme.

Enheter underlagt bispedømmet

Med virkning fra august 2021 vil bispedømmet bestå av 26 menigheter og ett kapelldistrikt.

Menigheter

Oppretta Menighet Sted¹ Kirke(r) Utskilt fra
1843 St. Olav Oslo (sentrum) St. Olav domkirke Ex nihil
18544 St. Paul Bergen St. Paul St. Olav i Oslo
1870 St. Peter Halden St. Peter St. Olav i Oslo
1878 St. Birgitta Fredrikstad St. Birgitta ?
1889 Vår Frue Porsgrunn Vår Frue ?
1890 St. Hallvard Oslo (Enerhaugen) St. Hallvard St. Olav i Oslo
1890 St. Ansgar Kristiansand St. Ansgar ?
1898 St. Svithun Stavanger St. Svithun ?
1899 St. Laurentius Drammen St. Laurentius St. Olav i Oslo
1911 St. Franciskus Xaverius Arendal St. Franciskus Xaverius St. Olav i Oslo
1924 St. Torfinn Hamar St. Torfinn St. Olav i Oslo
1926 Mariakirken Stabekk Mariakirken St. Olav i Oslo
1926 St. Josef Haugesund St. Josef ?
1929 St. Olav Tønsberg St. Olav St. Laurentius i Drammen og Vår Frue i Porsgrunn
1935 St. Teresia Hønefoss St. Teresia ?
1952 St. Magnus Lillestrøm St. Magnus ?
1956 St. Maria menighet Lillehammer Mariakirken St. Torfinn i Hamar
1989 St. Mikael Moss St. Mikael ?
1992 St. Maria menighet Askim Mariakirken ?
1993 St. Frans Larvik St. Frans St. Olav i Tønsberg
20075 St. Thomas Valdres (Fagernes) Mariakirken på Lillehammer og St. Theresia på Hønefoss
20076 St. Gudmund Jessheim St. Gudmund St. Magnus på Lillestrøm
20076 Sta. Clara Kongsvinger Sta. Clara St. Magnus på Lillestrøm
20107 St. Johannes Døperen Sandefjord St. Johannes Døperen St. Olav i Tønsberg
20138 St. Johannes apostel og evangelist Oslo (Bredtvet) Bredtvet kirke St. Hallvard og St. Olav i Oslo
20189 St. Elisabeth Eikeli St. Elisabeth Mariakirken i Bærum og St. Olav i Oslo
202110 St. Barbara Kongsberg St. Barbara St. Laurentius i Drammen og Vår Frue i Porsgrunn

1: Med sted menes sognekirkens beliggenhet. Menighetene omfatter flere kommuner.
2: Tall fra OKB pr. 31.12.2004. Omfatter registrerte katolikker; i tillegg kommer uregistrerte, særlig innvandrede katolikker. Kilde: [1]
3: Prosentandel katolikker av områdets totale befolkningstall. Kilde: Ibid.
4: St. Paul ble opprettet som stasjon i 1854 og oppgradert til menighet 1870.
5: Kapelldistrikt, administrert av Mariakirken på Lillehammer. Dekret
6: Opprettet 2. desember 2007. Dekret
7: Opprettet 24. juni 2010. Menigheten på katolsk.no
8: Opprettet 15. mars 2013. OKB-utnevnelser og opprettelse av nytt sogn i Groruddalen
9: Vedtatt opprettet fra 19. mars 2018. Ny menighet opprettes i Bærum
10: Vedtatt opprettet fra 15. august 2021. Biskop Bernt Eidsvig: Ny katolsk menighet i Kongsberg

Andre enheter

Ved siden av menighetene er flere andre enheter innenfor Den katolske kirke underlagt bispedømmet. og da det store flertallet av Norges katolikker tilhører dette bispedømmet, administreres mye av Kirkens nasjonale virksomhet fra Oslo, herunder også Norsk katolsk bisperåd:

Overhyrder

Under det apostoliske vikariat Sverige (til 1868)

Det apostoliske prefektur Norge (1869–1892)

Det apostoliske vikariat Norge (1892–1931)

Det apostoliske vikariat Oslo (1931–1953)

Oslo katolske bispedømme (1953–)

Kilder