Stubljan

Stubljan var en herregård ved Hvervenbukta i Oslo. Den ble utskilt fra Nedre Ljan omkring 1600, og inngår dermed i det som var navnegården Ljan. Opprinnelig ble den kalt Søndre Ljan, men etter en tid fikk den navn etter sin første eier, Christopher Nilssøn Stub.

Stubljan i 1907, seks år før hovedbygningen brant ned.
Stubljan i 1869 på et xylografi av Hans Christian Olsen. Fra Akers historie, utgitt 1918.
Hvervenbukta med lasteplass for plank til utskipning. Herregården og paviljongen i bakgrunnen.

Omkring 1700 ble Stubljan kjøpt av eierne av Hvitebjørngodset i Oppegård, og gården inngikk deretter i det store Ljansgodset – Stubljan ligger helt ved grensa til Oppegård, så godset danna et sammenhengende område. I 1765 kjøpte Peder Holter gården, og han lot oppføre en ny hovedbygning. Hans enke Maren Juel gifta seg med Marcus Gjøe Rosenkrantz, som solgte gården til Lars Ingier i 1799.

Hovedbygningen brant i 1913, og bare rester av grunnmuren er nå synlig. Gårds- og parkanlegget er freda, og inngår i friluftsområdet i Hvervenbukta og på Ljanskollen. En paviljong fra 1700-tallet i rokokkostil er bevart på stranda i Hvervenbukta. Ved parkeringsplassen til stranda står to portnerboliger fra 1898.

Galleri

Kilder


Koordinater: 59.8341° N 10.7737° Ø