Trefningen ved Gjellebekk

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Trefningen ved Gjellebekk fant sted 23. mars 1716 ved Gjellebekk skanse i Lier og var en del av Karl XIIs første Norgesfelttog under store nordiske krig.

Øverstkammanderende for de norske styrkene, generalløytnant Barthold Heinrich von Lützow hadde beordret skansen utvidet og forsterket da Karl XII innledet Det første Norgesfelttoget 8. mars dette året. Den norske strategien var å ikke risikere et åpent slag med fullstyrke om Christiania, og risikere å tape det meste av den norske styrken, byen og Akershus festning.

Byen ble derfor evakuert da den svenske styrken nærmet seg byen, og Lützow med hoveddelen av den norske styrken forskanset seg på Gjellebekk, og sikret seg i påvente av at isen skulle gå i fjorden forsyningslinjen fra havnen i Drammen og inn til hovedstaden, avskar tilsvarende for svenskene, og beskyttet også Drammen og Kongsberg Sølvverk.

De norske styrkene fikk ekstra tid på seg da den svenske styrken ble forsinket, både av snøværet og at de ikke fikk passert den norske stillingen Bakås skanse, og måtte 14. mars trekke seg tilbake og slutte seg til den svenske styrken som angrep byen sørfra.

22. mars rykket de svenske styrkene inn i en tom by, men festningen var vel forberedt og Karl XII måtte etter forjeves stormangrep beleire festningen. 23. mars sendte Karl XII sendt ut en rekognoseringsstyrke på 600 mann i tre kompanier under kommando av oberst Dietrich Johan Löwenstierna. Imidlertid ble oppdraget langt mer enn rekognosering da de havnet i aktive krigshandlinger.

Først stormred de gjennom den norske forposten på Ravnsborg i Asker, og sprengte deretter en norsk framskutt stilling med 30 dragoner. Den svenske framrykkingen fikk en brå stopp da de så den sterke befestningen på Gjellebekk og de trakk seg tilbake. Denne tilbaketrekkingen var imidlertid preget av forvirring og ble hindret av den dype snøen. I tillegg var de under konstant beskytning i flere timer av et norsk skiløperkampani med 70 mann, noe som slaø ha påført svenskene et tap på 19 mann og flere hester.

Da svenskene så den sterke stillingen på Gjellebekk, trakk de seg tilbake. Tilbaketrekkingen var preget av forvirring og hindret av den dype snøen. De var under konstant beskytning i flere timer av et norsk skiløperkompani på 70 mann. Svenskene skal ha mistet 19 mann og flere hester.

Löwenstierna fikk da beskjed fra Karl XII om å innta Ravnsborg og befeste seg der. Den svenske styrken på Ravnsborg trakk seg tilbake til byen under et norsk angrep 24. april. Den svenske forsyningssituasjonen stadig ble mer håpløs og da byens forsvarere fikk forsterkninger fra Danmark måtte Karl XII bryte opp og de svenske styrkene trakk seg ut av byen og sørover 30. april.

Kilder


Koordinater: 59.81265° N 10.28130° Ø