Barthold Heinrich von Lützow

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Portrett av Lützow
Maleri: ukjent/Riksantikvaren

Barthold Heinrich von Lützow (født 22. mars 1654 i Gammelin i Mecklenburg, død 8. februar 1729Tomb) var generalløytnant og fungerende kommanderende general i Norge under store nordiske krig.

Famiie

Han var sønn av Jaspar von Lützow og Catharina Elisabeth von Prehn.

Den 16. desember 1700 ble han gift for første gang med Margrethe Cathrine von Tritzschler (1687–1702), datter av generalmajor og senere generalløytnant Hans Ernst von Tritzschler og Anne Catharina Toller.

Han ble gift for andre gang den 16. august 1704 med Anne Margrethe Brockenhuus (1680–1768), datter av oberstløytnant og senere generalmajor Caspar Christoffer Brockenhuus og Kathrine Hedevig Løvenhielm.

Virke

Lützow hadde utdannelse fra et tysk militærakademi og kom til Danmark 23 år gammel. Han ble sammen med en rekke andre tyske offiserer tatt inn i den dansk-norske hæren av Christian V for å bygge opp denne for å ruste Danmark-Norge mot ytre fiender og dette førte også til sammensmeltning av befolkningen i Danmark og Norge.

Lützow gjorde tjeneste i flere regiment og i 1689 ble han sendt til Irland hvor han sammen med også mange norske soldater var med på å slå ned opprøret i 1690.

Han deltok også i felttog i Flandern og Polen. Han ble oberst i 1697, og fra 1699 var han sjef for Smålenske nasjonale infanteriregiment. Han var fungerende kommandant på Fredriksten festning, trolig allerede før oberst Pogrell hadde gått av i mai 1701, og hadde denne posten til oberst Arentzwald overtok i august samme år.

Fra 1710 var han generalmajor, og fra 1716 generalløytnant. Han ble samme år fungerende kommanderende general i Norge, og ledet forsvaret under det første Norgesfelttoget i 1716 og det andre Norgesfelttoget i 1718. Lützows ledelse bar preg av en viss forsiktighet, men ved småanfall klarte han å sinke den svenske fremrykningen. I 1719 førte han den kombinerte dansk-norske hæren under det ublodige felttoget i Bohuslän.

Han ble ridder av Dannebrogen i 1716 og møtte i 1716 til 1719 Slottsloven på Akershus.

Kilder


Forgjenger:
 Henning Mathias Pogrell 
Kommandanter på Fredriksten festning
Etterfølger:
 Joachim Friderich von Arentzwald