Trondenes fylke av Det Norske Totalavholdsselskap

Trondenes fylke av Det Norske Totalavholdsselskap (D.N.T.) var en distriktsorganisasjon som da den fungerte, dekket det vi kjenner som Sør-Troms, Senja, Midt-Troms og Troms Innland. I denne regionen vet vi at det var lokale avholdslag med tilknytning til D.N.T. i Harstad kommune, Trondenes kommune, Ibestad kommune, Gratangen kommune, Bjarkøy kommune og Kvæfjord kommune, men altså også kommuner på Senja, samt kommunene Bardu og Målselv.

Johan M. Jacobsen
Foto: Ukjent

Trondenes fylke ble styrt fra Hagan

I 1919 forteller Ole St. Isene at Johan Marenius Jacobsen som da var bosatt på gården Hestehagan i Trondenes kommune var formann i Trondenes fylke av D.N.T. Dette var i en periode der totalavholdssaken var i stødig økende oppslutning og styrke. Det ble dannet avholdslag i «hver ei bygd». Totalavholdsideen hadde hatt en jamn og seig vokster i samband med stridighetene rundt samlagsavstemningene i tida før første verdenskrig, og fikk en jamt større vekst i tida før forbudsavstemningen i 1919.

Nå, i 1919 satt altså den hjemvendte skomaker og fiskerbonde Johan Jacobsen som formann i et regionalt styre som omfattet et område på om lag 2.767 km². Han var født på Grytøy i 1880 som sønn av Jakob Olsen, fra Hagevolden på Dovre og hustru Elise Hansdtr. fra Finnsæter i Berg kommuneSenja. I arealet har vi inkludert Salangen og Lavangen som nødvendigvis må med, for i 1919 var disse inkludert i storkommunen "Ibbestad".

Harstad overtok

Vi har enda ikke klart å bringe på det rene når styringen ble overtatt av leder i Harstad-laget, men at Jacob Norman overtok har vi funnet prov på i fra protokollene til Salten fylke av D.N.T..

Svært stor region

Vi har en foreløpig oversikt over avholdslagene tilknyttet Det Norske Totalavholdsselskap – og tar da også med deler av Senja, for den gang falt også denne regionen inn under det man benevnte "Trondenes fylke". Da snakker vi om mer enn 1.580 km² i tillegg, slik at området ble på om lag 4350 km², som er nær dobbelt så stort som Vestfold fylke. Om innlandskommunene også tas med ser vi straks at dette ble et enormt stort distrikt.

Hvor mange lag?

 
Denne annonsen sto i Tromsø Amtstidende 4. januar 1900

Disse lagene vet vi det var aktivitet i ved sekelskiftet og inn i 1920-1930-åra:

Kilder

  • Isene, Ole Steffensen: Det Norske Totalavholdsselskap 1909-1919, Kristiania 1919
  • Jarl, Olaf: Narvikboka: Haandbok ved Det Norske Totalavholdsselskaps landsmøte i Narvik 1912, UÅ (1912)
  • Telefonsamtale med Terje Hofsøy, Stonglandseidet – februar 2014.02.17
  • Dagbok ført av Johan Jacobsen – i avskrift fra Charlotte J. Solfjell.
  • Protokoller og dokumenter etter Trondenes fylke av D.N.T. - i Gunnar E. Kristiansens arkiv - Hentet på Andørja.