Willads Bothner

Willads Bothner (født 27. november 1873 i Kristiansund, død 21. mars 1942 i Argentina) var væreier og seinere kontorsjef. Han kom til Holmenvær i Torsken i 1899 og kjøpte været sammen med sin svigerfar, kaptein Oluf G. Øveraas. Det var over 1000 mennesker som soknet til fiskeværet på den tiden, noe som gjorde det til det største på Senja. Det var stedets beliggenhet nært de rike fiskefeltene utenfor Senja som ga stedet et fortrinn. Da båtmotoren kom omkring 1908, hadde dette fiskeværet utspilt sin rolle, og fraflyttingen gikk raskt. I 1914 flyttet Bothner med hele familien til Harstad. Her var Willads Bothner kontorsjef hos firmaet Kristian Holst i en årrekke.

Amalie og Willads Bothner.
Foto: Engvig, Kristiansund 1919. (Bildet er utlånt av Tom Bothner.)
Fra Holmenvær.
Foto: Utlånt fra Rolf Bothner.
Postkort stemplet Holmenvær 22.01.1934. Avsenderen var hjemmehørende på Grytøy og mottakeren i Tranøy kommune
Amalie og Willads gravsted i Obera, Misiones, Argentina. Bildet er utlånt fra Knut Saue.

Folkene på Holmenvær

Holmenvær var før 1900-tallet et velkjent fiskevær og et av de største i landet. I 1894 hevdes det å ha vært registrert 1050 mennesker her. De aller fleste må ha vært tilreisende fiskere som drev sesongfiske i Andfjorden og fiskefeltene utenfor Senja. Dette var før det ble alminnelig med motordrift i fiskebåtene. Stedet hadde fiskemottak, trandamperi, sykestue, handel, bedehus, bakeri og gårdsbruk. Det har vært to gårder på stedet, men væreierne og deres familier og tjenestefolk var antakelig de eneste fastboende.

Husene på Holmenvær ble på 1940-tallet revet og gjenoppført på ulike steder på Senja.

Ved folketellingen 1900 var det registrert 14 personer i husstanden til væreierne Øveraas og Bothner, som begge ble betegnet som «handelsmend». Alfred og Gustav Øveraas var handelsbetjenter. Antakelig sønner av handelsmannen. Datteren Amalie var Willads Bothners kone, og de hadde to barn, Bjørg og Søren. Videre var det to menn som hadde «almindelig gaardsarbeid» som yrke, nok en en handelsbetjent, en tjeneste- og barnepike, en budeie, en kjøkkenpike, en seks år gammel pike som var forsørget av handelsmannen og til slutt en 23 år gammel «telefonistinde» fra Trondenes(kommune).

Familie

Willads Bothner var gift med Gjertrud Amalie Øveraas, f. 1875 (senere ble hun bare benevnt som Amalie Bothner fordi også hennes mor het Gjertrud). Også hun var fra Kristiansund. Før ekteparet reiste fra hjembyen, hadde de fått to barn, Bjørg (f. 1897) og Søren (f. 1899). På Holmenvær fikk de barna Odd (f. 1903), Leif (1905) og Ruth (f. 1912).

I Harstad startet Søren og Odd i 1926 det kjente firmaet Brødr. Bothner A/S. Odd reiste i 1928 til Argentina og ble en velstående plantasjeeier der. Leif Bothner ble bl.a. en navngjeten lokalpolitiker i Harstad med 12 år som byens ordfører.

I 1936 reiste også Willads og Amalie til Argentina og slo seg ned for godt på samme sted som sønnen Odd. Willads døde i 1942 og Amalie i 1963.