Rolf Bothner

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Rolf Bothner.
Foto: Harstad Tidendes arkiv.
Rolf Bothner i 2009.
Søren Bothner flankert av sine to sønner, Jan Bothner (t.v.) og Rolf Bothner. Bildet er utlånt av familien.
Rolf Bothner under arbeidet med bygging av modell av Harstads første varehus i Bothner-gården i sentrum i 1966.
Foto: Utlånt av familien.
Korporal Rolf Bothner som sjåfør for den britiske generalen og krigshelten Bernhard Montgomery under et opphold i landsdelen i 1950-årene. «Monty» til venstre i bilen under et besøk i Narvik. Bilen, en Oldsmobile 1950 modell, tilhørte Søren Bothner, Rolfs far.
Foto: Utlånt av Rolf Bothner.

Rolf Bothner (født 22. juli 1928 i Harstad, død 20. oktober 2013 samme sted) var pølsemakermester og forretningsmann. Han gikk deler av læretida hos sin far, Søren Bothners, bedrift Brødr. Bothner A/S, hvor han arbeidet i 47 år. Han og broren Jan Bothner arbeidet nært sammen med faren, og under styring av disse ble Bothner-navnet kjent over hele den nordligste landsdelen, og det ble skapt en bedriftsmessig suksesshistorie.

Rolf Bothner var «poteten» som kunne brukes til det meste, utadvendt og kanskje den som var mest synlig for kundene. Han tok et tak der det til enhver tid var mest nødvendig. Han snekret detaljerte modeller av fabrikkbygningen i Hamnegata da denne skulle bygges i 1965 og modeller av ombyggingen av butikken på Rikard Kaarbøs plass til varehus i 1966. Han drev aktivt salgs- og markedsføringsarbeid og han var gjerne butikkbetjent og sjåfør når det var nødvendig.

På den måten var han med på å videreføre det gründerarbeidet som hans far (og de fleste andre gründere) utfører i den grunnleggende fasen av en vellykket bedrifts tilblivelse.

Krigsopplevelse

Rolf Bothner var 12 år da landet ble okkupert i 1940, og under disse omstendigheter lå ikke forholdene til rette for skolegang. I stedet startet han som «løkskreller» i familiebedriften og kom etter hvert i pølsemakerlære – dels i Elverum, hvor han avla både svenneprøve og mesterprøve.

Under okkupasjonsårene var det vanlig at folk smuglet mat til russiske krigsfanger. Og da den unge «løkskrelleren» troppet opp hos en flokk arbeidende russefanger med fem kilo fiskekaker på utdeling, skulle han påføre sine foreldre en forskrekkelse. De tyske vaktene var ved dette høve greie og lot utdelingen skje. Neste dag da Bothner igjen besøkte de samme russerne, ble han vinket bort til en av dem, som i stor hemmelighet overrakte ham en gjenytelse. Det var en tung pakke russeren hadde gjemt i fillene han gikk i, og lot Bothner forstå at dette måtte ikke de tyske vaktene se. Vel hjemme åpnet han pakken – som inneholdt en splitter ny tysk Walter pistol med to magasiner. Forskrekkelsen var som nevnt stor hjemme. Foreldrene forstod at dette kunne ha fått meget ubehagelige følger – spesielt for russerne, som sikkert hadde blitt henrettet. Hvordan russerne hadde fått tak i pistolen, var en gåte.

Engelsk

Da krigen var slutt i 1945, ble han grepet av den samme utferdstrang som hans far hadde hatt i samme alder. Han tok hyre som gast på en engelsk tråler for å komme seg til England. Her skaffet han seg relevant arbeidserfaring som senere skulle komme til nytte i familiebedriften. I tillegg lærte han seg engelsk. Noe han fikk god bruk for i jobben som proviantleverandør til utenlandske båter. Engelsken kom også til nytte da den verdenskjente, britiske krigshelten general Bernhard Montgomery kom på norgesbesøk i 1950-årene. Da ble korporal Rolf Botner utnevnt til hans faste sjåfør rundt om i landsdelen.

Kilder

Eksterne lenker