1878-byggebeltesteinene i Aker herred

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Byggebeltestein nr. 15 står i Skøyenbakken, utenfor eiendommen Thygesons vei 10, i Bydel Østensjø i dagens Oslo kommune. Nummeret 15 kan fortsatt svakt leses på steinen.

81 nummererte grensesteiner ble satt opp mellom Kristiania kommune og Aker herred i forbindelse med utvidelsen av Kristiania i 1878, den siste store grenserevisjonen før sammenslåingen av Oslo og Aker i 1948. Stein nr. 1 sto ved Kongshavn i øst, og nr. 81 sto ved Frognerkilen i vest. I underkant av halvparten av dem er bevart.

I forbindelse med 1878-utvidelsen ble det i tillegg satt opp såkalte byggebeltesteiner ca. 1/8 av en gammel norsk mil (ca. 1,4 km.) utenfor selve bygrensen, inn i Aker herred, for å markere det arealet som var underlagt Kristianias bygningsforskrifter (med visse unntak, blant annet gjaldt ikke et generelt forbud mot trebebyggelse).

I alt 75 slike byggebeltesteiner (også kalt beltesteiner eller ytre grensesteiner) ble satt opp for å markere denne byggerestriksjonsgrensen, og 12 av disse er kjent bevart. De fleste står på sin opprinnelig plassering, men enkelte er flyttet noe på. Også disse steinene var nummererte.

Utseendemessig ligner byggebeltesteinene de ovennevnte regulære grensesteinene, men mangler kongekrone som disse hadde, samt bokstavene A og K (for Aker og Kristiania). Byggebeltesteinene er også laget av grorudgranitt, som de fleste av de vanlige grensesteinene.

Se egen artikkel om de regulære 1878-grensesteinene her: 1878-grensesteinene mellom Kristiania og Aker.

Oversikt over bevarte 1878-byggebeltesteiner

Byggebeltestein nr. 40 står i krysset Carl Kjelsens vei/Maridalsveien på Korsvoll. Nummeret 40 er lett å lese.

De 12 kjente bevarte byggebeltesteinene er (etter Arne Sunde og Petter Andreas Heier):

Galleri

Kilder og referanser