Aasulv Løddesøl

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Aasulv Løddesøl.
Foto: Hentet fra Vethe (1952): Det norske myrselskap.

Aasulv Løddesøl (født 4. juli 1896 i Øyestad, død 23. mars 1978) var agronom (dr. agric.) og jordbunnsekspert. Han var i en årrekke direktør for Det norske Myrselskab.

Familie

Aasulv Løddesøl var sønn av gårdbruker Terje Nilsen Løddesøl (1858-1910) og Samine, født Gauperå (1860-1940). Han ble gift i 1930 med Liv Marie Bjørlykke (1905–1994), datter av geolog Knut Olai Bjørlykke (1860-1946). Sønnen Leif Terje Løddesøl (1935-2021) var en kjent næringslivsleder.

Liv og virke

Aasulv Løddesøl ble  agronom fra Holt landbruksskole i 1917 og landbrukskandidat fra Norges Landbrukshøgskole i 1920. I 1929 ble han dr. agric. fra  Landbrukshøgskolen etter å ha  vært stipendiat i  jordbunnslære fra 1926. Doktoravhandlingen hadde tittelen Jordreaksjonen og jordbrukets kulturplanter. Han hadde også et studieopphold  ved Norges tekniske høgskole i Trondheim 1923-1924 (i bygnings- og kulturtekniske fag).  Løddesøl foretok dessuten flere studiebesøk til utlandet i årene før han tok doktorgraden.

Mellom 1920 og 1925 var Løddesøl landbruksingeniørassistent i Aust-Agder og Telemark. Fra 1926 var han parallelt med studiene også assistent i geologi og jordlære ved Landbrukshøgskolen. Han  var ansatt ved Statens forsøksgård  på Voll i Strinda mellom 1930 og 1933, men hadde i denne perioden også et studieopphold til USA.

I 1933 ble Løddesøl ansatt som sekretær og konsulent for Det norske Myrselskab (stiftet i 1902  for «tilgodegjørelse av landets myrer», i dag del av Jordforsk). I praksis ble han Myrselskapets leder med utvidet ansvar, og i 1942 fikk han derfor tittelen direktør.  Han forble direktør for Myrselskapet karrieren ut, til han gikk av med pensjon i 1966.  

Løddesøl skrev en rekke avhandlinger om landbruks- og myrtekniske spørsmål. Han hadde også flere offentlige verv, og deltok i det internasjonale landbrukssamarbeidet. Han ble ridder av St. Olavs Orden  i 1963. For sitt arbeid med gjenreisningen av jordbruket i Finnmark og Nord-Troms etter krigen ble han tildelt Petter Dass-medaljen. Løddesøl var også æresmedlem av norske 4H.

Løddesøl var i en årrekke bosatt i Jacob Fayes vei 4 på Bygdøy.

Ettermæle

Aasulv Løddesøl er gravlagt i familiegrav på Ullern kirkegård i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2022)

I en nekrolog over Aasulv Løddesøl i Nationen 30. mars 1978, signert Ole Lie, ble han beskrevet slik (utdrag):

Tidligere direktør i Det norske myrselskap, dr. agr. Aasulv Løddesøl døde 28. mars. En arbeidets og aktivitetens mann har dermed gått bort. En mann hvis rike evner alltid ble satt inn for fullt, både når det gjaldt ledelsen av Det norske myrselskap og i de mange andre oppgaver som gjennom årene har vært pålagt Løddesøl. Han var en mann som også hadde evnen til å stake ut nye veier til løsninger av landsomfattende og internasjonale jordbruksfaglige spørsmål. En solid utdannelse og rike evner koblet sammen med stor aktivitetstrang var bakgrunnen for det livsverk Løddesøl utførte. ... Løddesøl hadde også tid til å være menneske og vise omsorg for sine medarbeidere. Dette gjaldt medarbeidernes ve og vel i det daglige og deres faglige utvikling fra mer eller mindre famlende begynnelse til modning i forskjellige fagområder.

Aasulv Løddesøl er gravlagt i familiegrav på Ullern kirkegård i Oslo.

Kilder