Alen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Dansk alenstav, brukt som offisiell alen i Holbæk. Sjællandsk alen var påbudt ved handel i Norge fra 1541 til 1683.
Foto: Chris Nyborg (2008).
Alenstav fra Åsskard på Nordmøre.
Foto: Olve Utne (2008).

Alen er et lengdemål som fra middelalderen og fram til siste del av 1800-tallet var i bruk i Norge. Lengden på en alen har dels endra seg over tid, og dels vært forskjellig avhengig av bruksområde, men befinner seg i hovedsak i spennet mellom 47 og 63 centimeter. Omregning mellom alen og andre lengdemål var i hovedsak 1 alen = 2 fot = 24 tommer.

Det finnes to definisjoner på alen som går tilbake til middelalderen. Det som på gammelnorsk ble kalt stikka var på omkring 55,3 cm, mens þumaloln ('tommel-alen') var på 6/7 stikke, det vil si 47,4 cm. Det antas at de opprinnelig hadde forskjellige bruksområder, men etter hvert ble de dominerende i forskjellige deler av landet uavhengig av bruksområde.

I 1541 ble sjællandsk alen påbudt ved handel i Norge. Den var på omkring 8/7 stikke eller 4/3 tommel-alen, det vil si 63,26 cm. I 1683 ble så alenet omdefinert til to rhinlandske fot, det vil si 62,8 cm.

Neste endring kom i 1824, da det ble justert til 62,75 cm.

I 1870-åra ble det metriske system innført. Alen ble allikevel brukt i lang tid, på samme måte som vi fortsatt bruker fot og tommer i enkelte sammenhenger i dag. For å forenkle omregning ble en alen satt til 60 cm, men ettersom gamle måleredskapet ofte ble brukt i praktisk arbeid, holdt eldre mål seg lenge. På Sunnmøre og i Rana er det dokumentert at den gammelnorske stikka ble brukt av båtbyggere så sent som i 1860-åra.

I enkelte sammenhenger ble det brukt fynsk, jysk eller lybsk alen. Disse lå i spennet 56,6 til 57,7 cm.

I forbindelse med tømmer- og sagdrift ble det brukt to spesielle alen. Skogalen ble brukt til måling av tømmer. Den var på 17/20 sjællandsk alen eller 22 skogtommer, det vil si 53,77 cm. I Rana ble det helt til slutten av 1800-tallet brukt en kortere skogalen på 21 tommer. En sagalen ble brukt som mål på lengden av sagskår ved langskjæring med håndsag, og var på 1 3/4 sjællandsk alen, det vil si hele 110,7 cm.

For å sikre riktige mål var det utplassert offisielle alenstaver mange steder i landet. Disse kunne man bruke for å skjære til egne stokker til måling.

Galleri

Litteratur og kilder